Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.31

Verš

sei siṁha vasuk jīvera hṛdaya-kandare
kalmaṣa-dvirada nāśe yāṅhāra huṅkāre

Synonyma

sei — tento; siṁha — lev; vasuk — nechť usedne; jīvera — živých bytostí; hṛdaya — srdce; kandare — v hloubi; kalmaṣa — hříchů; dvi-rada — slona; nāśe — zničí; yāṅhāra — jehož; huṅkāre — řev.

Překlad

Nechť se tento lev usadí v srdci každé živé bytosti a svým pronikavým řevem zažene slony jejích hříchů.