Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.33

Verš

pitā mātā bālakera nā laya aparādha
aparādha kṣama, more karaha prasāda

Synonyma

pitā — otec; mātā — matka; bālakera — dítěte; — ne; laya — berou vážně; aparādha — přestupek; aparādha — tento přestupek; kṣama — prosím promiň; more — mně; karaha — prosím prokaž; prasāda — milost.

Překlad

„Rodiče nikdy neberou vážně přestupky svých dětí, a proto Tě prosím, abys mi prominul a byl ke mně milostivý.“