Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.78

Verš

kvāhaṁ daridraḥ pāpīyān
kva kṛṣṇaḥ śrī-niketanaḥ
brahma-bandhur iti smāhaṁ
bāhubhyāṁ parirambhitaḥ

Synonyma

kva — jelikož; aham — já (jsem); daridraḥ — ubohý; pāpīyān — hříšný; kva — jelikož; kṛṣṇaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; śrī-niketanaḥ — útočiště bohyně štěstí; brahma-bandhuḥ — kastovní brāhmaṇa bez brāhmaṇských vlastností; iti — takto; sma — jistě; aham — já (jsem); bāhubhyām — pažemi; parirambhitaḥ — obejmutý.

Překlad

„,Jsem pouze ubohý, hříšný brahma-bandhu a nemám brāhmaṇské vlastnosti, i když jsem se narodil v brāhmaṇské rodině, a Ty, Pán Kṛṣṇa, jsi útočiště bohyně štěstí. Je proto úžasné, můj drahý Pane Kṛṣṇo, že jsi mne objal svými pažemi.̀“

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.81.16), který před Pánem Śrī Kṛṣṇou vyslovil Sudāmā Vipra. Tento i předešlý verš, které jsou citovány ze Śrīmad-Bhāgavatamu, jasně ukazují, že i když je Kṛṣṇa tak vznešený, že Ho nikdo nemůže uspokojit, projevuje svoji vznešenost tím, že je osobně spokojený dokonce i s někým, kdo je z mnoha hledisek nekvalifikovaný. Sudāmā Vipra se narodil v rodině brāhmaṇů a byl učenec a Kṛṣṇův spolužák, ale přesto si o sobě myslel, že není hoden toho, aby byl přísně vzato označován za brāhmaṇu. Říkal o sobě, že je brahma-bandhu, což znamená „ten, kdo se narodil v rodině brāhmaṇů, ale komu scházejí brāhmaṇské vlastnosti.“ Protože však Kṛṣṇa choval Sudāmu Vipru ve velké úctě, obejmul ho, i když to nebyl běžný brāhmaṇa, ale brahma-bandhu neboli přítel brāhmaṇské rodiny. Murāri Gupta nemohl být označen ani jako brahma-bandhu, protože se narodil v rodině vaidyů, a byl tedy v rámci rozdělení společnosti považován za śūdru. Kṛṣṇa však Murārimu Guptovi udělil zvláštní milost, protože to byl Pánův milý oddaný, jak prohlásil Śrī Caitanya Mahāprabhu. Významem rozsáhlého pojednání Śrī Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura na toto téma je, že Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, nemůže uspokojit žádná kvalifikace z hmotného světa, ale stačí jen, aby se začala rozvíjet oddaná služba Pánu, a vše se stává příznivým.

Členové Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy se nemohou označovat ani za brahma-bandhuy. Jediný způsob, jak můžeme Kṛṣṇu uspokojit, je tedy následovat pokyny Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který říká:

yāre dekha, tāre kaha`kṛṣṇa'-upadeśa
āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa

„Každého, koho potkáš, pouč o tom, co učí Kṛṣṇa. Tak se na Můj pokyn staň duchovním učitelem a vysvoboď lidi ve své zemi.“ (Cc. Madhya 7.128). My se tedy pouze snažíme jednat podle nařízení Śrī Caitanyi Mahāprabhua a říkáme lidem tohoto světa o Bhagavad-gītě takové, jaká je. Tak budeme moci uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu.