Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.296

Verš

vātsalya, dāsya, sakhya — tina bhāvamaya
sei nityānanda — kṛṣṇa-caitanya-sahāya

Synonyma

vātsalya — rodičovství; dāsya — služebnictví; sakhya — přátelství; tina — tři; bhāva-maya — emocionální extáze; sei — ten; nityānanda — Nityānanda Prabhu; kṛṣṇa-caitanya — Pána Caitanyi Mahāprabhua; sahāya — pomocník.

Překlad

Śrī Nityānanda Prabhu vždy pociťuje extatické emoce rodičovství, služebnictví a přátelství. Takto Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi neustále asistuje.