Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.294

Verš

sei vrajeśvara — ihaṅ jagannātha pitā
sei vrajeśvarī — ihaṅ śacīdevī mātā

Synonyma

sei — tento; vrajeśvara — král Vradži; ihaṅ — nyní; jagannātha — Jagannātha Miśra; pitā — otec Pána Caitanyi Mahāprabhua; sei — tato; vrajeśvarī — královna Vradži; ihaṅ — nyní; śacīdevī — Śacīdevī; mātā — matka Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Otec Nanda, král Vradžabhúmi, je nyní Jagannātha Miśra, otec Caitanyi Mahāprabhua, a matka Yaśodā, královna Vradžabhúmi, je nyní Śacīdevī, matka Pána Caitanyi.