Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.268

Verš

ei dṛḍha yukti kari’ prabhu āche ghare
keśava bhāratī āilā nadīyā-nagare

Synonyma

ei — toto; dṛḍha — pevné; yukti — rozhodnutí; kari' — když učinil; prabhu — Pán; āche — byl; ghare — ve svém domě; keśava bhāratī — Keśava Bhāratī; āilā — přišel; nadīyā-nagare — do města Nadie.

Překlad

Poté, co Pán dospěl k tomuto pevnému rozhodnutí, žil dál ve svém domě. Mezitím do města Nadie přišel Keśava Bhāratī.