Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.208

Verš

nā jāni, — ki khāñā matta hañā nāce, gāya
hāse, kānde, paḍe, uṭhe, gaḍāgaḍi yāya

Synonyma

jāni — nevíme; ki — co; khāñā — když jí; matta — šílený; hañā — poté, co se stává; nāce — tančí; gāya — zpívá; hāse — směje se; kānde — pláče; paḍe — padá na zem; uṭhe — vstává; gaḍāgaḍi yāya — válí se po zemi.

Překlad

„,Nevíme, co jí, že Ho to přivádí k takovému šílenství. Tančí, zpívá, někdy se směje, pláče, padá, skáče do výšky a válí se po zemi.̀“