Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.190

Verš

puḍila sakala dāḍi, mukhe haila vraṇa
yei peyādā yāya, tāra ei vivaraṇa

Synonyma

puḍila — shořely; sakala — všechny; dāḍi — vousy; mukhe — na tváři; haila — byly; vraṇa — puchýře; yei — každý; peyādā — sluha; yāya — jde; tāra — jeho; ei — tento; vivaraṇa — popis.

Překlad

„,Shořel mi celý plnovous a na tvářích jsem měl puchýře.̀ Každý sluha, který tam šel, líčil to samé.“