Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.130

Verš

prabhu ājñā dila — yāha karaha kīrtana
muñi saṁhārimu āji sakala yavana

Synonyma

prabhu — Pán; ājñā dila — nařídil; yāha — jděte; karaha — a provádějte; kīrtanasaṅkīrtan, zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; muñi — Já; saṁhārimu — zabiju; āji — dnes; sakala — všechny; yavana — muslimy.

Překlad

Pán Caitanya nařídil: „Jděte provádět saṅkīrtan! Dnes zabiju všechny muslimy!“

Význam

Gándhí je známý tím, že v Indii zahájil hnutí nenásilné občanské neposlušnosti, ale již pět set let před ním započal Śrī Caitanya Mahāprabhu své hnutí nenásilné občanské neposlušnosti vůči Čándovi Kázímu. K tomu, abychom našim odpůrcům zabránili ve snaze zastavit hnutí, se není třeba dopouštět násilí, protože jejich démonské chování lze ukončit rozumem a argumenty. Je třeba následovat příklad Pána Caitanyi Mahāprabhua, a kdykoliv se vyskytnou překážky, mělo by hnutí Hare Kṛṣṇa zlikvidovat své odpůrce rozumem a argumenty, a tak ukončit jejich démonské chování. Kdybychom byli pokaždé násilní, bylo by pro nás těžké úspěšně zvládat naše činnosti. Musíme proto kráčet ve stopách Pána Caitanyi Mahāprabhua, který Čánda Kázího neposlechl, ale pokořil ho pomocí rozumu a argumentů.