Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.118

Verš

mada-matta-gati baladeva-anukāra
ācārya śekhara tāṅre dekhe rāmākāra

Synonyma

mada-matta — opilý pitím Vāruṇī; gati — pohyb; baladeva — Pán Baladeva; anukāra — napodobující; ācārya — Advaita Ācārya; śekhara — v čele; tāṅre — Jeho; dekhe — vidí; rāma-ākāra — v podobě Balarāmy.

Překlad

Když se Pán v extázi Baladevy pohyboval jako opilý, Advaita Ācārya, nejpřednější z ācāryů (ācārya śekhara), Ho viděl v podobě Balarāmy.