Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.57

Verš

‘vidheya’ āge kahi’ pāche kahile ‘anuvāda’
ei lāgi’ ślokera artha kariyāche bādha

Synonyma

vidheya — to, co je neznámé; āge — nejprve; kahi' — po vyslovení; pāche — na konci; kahile — když někdo řekne; anuvāda — známé věci; ei lāgi' — z toho důvodu; ślokera — verše; artha — význam; kariyāche — byl učiněn; bādha — sporný.

Překlad

„Jelikož jsi umístil známý předmět na konec a neznámý na začátek, skladba je chybná a význam těchto slov je nejasný.“