Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.31

Verš

vistāriyā varṇilā tāhā vṛndāvana-dāsa
ei ta’ paugaṇḍa-līlāra sūtra-prakāśa

Synonyma

vistāriyā — obšírně rozvádějící; varṇilā — popsal; tāhā — to; vṛndāvana-dāsa — Ṭhākura Vṛndāvana dāsa; ei ta' — to je; paugaṇḍa-līlāra — zábav Jeho raného věku; sūtra-prakāśa — projevení souhrnu.

Překlad

Vṛndāvana dāsa Ṭhākura již obšírně popsal všechny tyto zábavy Pánova raného věku. Já jsem zde tytéž zábavy představil jen v kostce.