Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.69

Verš

saṅkalpo viditaḥ sādhvyo
bhavatīnāṁ mad-arcanam
mayānumoditaḥ so ’sau
satyo bhavitum arhati

Synonyma

saṅkalpaḥ — touha; viditaḥ — byla známá; sādhvyaḥ — ó vy všechny počestné ženy; bhavatīnām — vás všech; mat-arcanam — uctívání Mě; mayā — Mnou; anumoditaḥ — přijaté; saḥ — takové; asau — odhodlání nebo touha; satyaḥ — úspěšná; bhavitum — stát se; arhati — zaslouží si.

Překlad

„Moje drahé gopī, přijímám vaši touhu mít Mě za manžela, a tak Mě uctívat. Přeji vám, aby se tato vaše touha vyplnila, protože si to zaslouží.“

Význam

Gopī, Kṛṣṇovy přítelkyně, byly téměř stejně staré jako On. Přály si mít Kṛṣṇu za manžela, ale kvůli ženské ostýchavosti nemohly svou touhu vyjádřit. Kṛṣṇa jim proto ukradl šaty a řekl: „Okamžitě jsem pochopil, o co vám jde, a schvaluji to. Ukradl Jsem vám šaty a vy jste přede Mnou stály nahé, což znamená, že jsem vás všechny přijal za své manželky.“ Někdy na to hloupí darebáci pohlížejí ze svého úhlu a zbytečně kritizují, protože nechápou, jaký záměr Pán měl a jaký měly gopī, ale skutečný význam zábavy vastra-haraṇa Pán vyjadřuje v tomto verši.