Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.4

Verš

saṅkṣepe kahila janmalīlā-anukrama
ebe kahi bālyalīlā-sūtrera gaṇana

Synonyma

saṅkṣepe — v krátkosti; kahila — jsem hovořil; janma-līlā — zábava zrození; anukrama — chronologicky; ebe — nyní; kahi — povím; bālya-līlā — dětských zábav; sūtrerasūter; gaṇana — výčet.

Překlad

Již jsem stručně chronologicky popsal Jeho zábavu zrození a nyní v krátkosti uvedu přehled Jeho dětských zábav.