Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.75

Verš

garuḍa paṇḍita laya śrīnāma-maṅgala
nāma-bale viṣa yāṅre nā karila bala

Synonyma

garuḍa paṇḍita — Garuḍa Paṇḍita; laya — bere; śrī-nāma-maṅgala — příznivou Hare Kṛṣṇa mahā-mantru; nāma-bale — silou tohoto zpívání; viṣa — jed; yāṅre — na něhož; — ne; karila — působila; bala — síla.

Překlad

Garuḍa Paṇḍita, třicátá sedmá větev tohoto stromu, neustále zpíval příznivé jméno Pána. Díky síle tohoto zpívání na něho nepůsobil dokonce ani jed.

Význam

Garuḍu Paṇḍita jednou uštkl jedovatý had, ale díky jeho zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry na něho hadí jed neměl vliv.