Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.76

Verš

gopīnātha siṁha — eka caitanyera dāsa
akrūra bali’ prabhu yāṅre kailā parihāsa

Synonyma

gopīnātha siṁha — Gopīnātha Siṁha; eka — jeden; caitanyera dāsa — služebník Pána Caitanyi; akrūra bali' — známý jako Akrūra; prabhu — Pán; yāṅre — z něhož; kailā — tropil; parihāsa — žerty.

Překlad

Gopīnātha Siṁha, třicátá osmá větev, byl věrný služebník Pána Caitanyi Mahāprabhua. Pán mu žertem říkal Akrūro.

Význam

Podle textu 117 Gaura-gaṇoddeśa-dīpiky Akrūrou skutečně byl.