Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.73

Verš

vanamālī paṇḍita śākhā vikhyāta jagate
soṇāra muṣala hala dekhila prabhura hāte

Synonyma

vanamālī paṇḍita — Vanamālī Paṇḍita; śākhā — další větev; vikhyāta — oslavovaný; jagate — v tomto světě; soṇāra — ze zlata; muṣala — kyj; hala — pluh; dekhila — viděl; prabhura — Pánově; hāte — v ruce.

Překlad

Vanamālī Paṇḍita, třicátá pátá větev tohoto stromu, byl v tomto světě velice oslavovaný. Viděl v Pánových rukách zlatý kyj a pluh.

Význam

Vanamālī Paṇḍita viděl Pána Caitanyu v extázi Balarāmy. To je jasně popsáno v deváté kapitole Antya-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty.