Skip to main content

Bg. 9.16

Verš

ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ
svadhāham aham auṣadham
mantro ’ham aham evājyam
aham agnir ahaṁ hutam

Synonyma

aham — Já; kratuḥ — védský obřad; aham — Já; yajñaḥ — oběť podle smṛti; svadhā — obětina; aham — Já; aham — Já; auṣadham — léčivá bylina; mantraḥ — transcendentální zpěv; aham — Já; aham — Já; eva — jistě; ājyam — rozpuštěné máslo; aham — Já; agniḥ — oheň; aham — Já; hutam — obětina.

Překlad

Jsem to však Já, kdo je obřadem, obětí, obětinou nabízenou předkům, léčivou bylinou i transcendentálním zpěvem. Já jsem máslo, oheň i obětina.

Význam

Védská oběť zvaná jyotiṣṭoma je také Kṛṣṇa a On je i mahā-yajña uvedená ve smṛti. Obětiny nabízené předkům na Pitṛloce, jež jsou považovány za určité léčivo v podobě přepuštěného másla, či oběť konaná pro potěšení obyvatel Pitṛloky jsou také Kṛṣṇa. Rovněž mantry recitované při oběti jsou Kṛṣṇa. A Kṛṣṇa je i mnoho dalších poživatin připravených z mléčných produktů a určených k obětování. Také oheň je Kṛṣṇa, protože je jedním z pěti hmotných prvků a je tedy prohlášen za Kṛṣṇovu oddělenou energii. Jinými slovy — všechny védské oběti dohromady, které Vedy doporučují ve své části zvané karma-kāṇḍa, jsou rovněž Kṛṣṇa. To znamená, že ti, kdo prokazují oddanou službu Kṛṣṇovi, již vykonali všechny oběti doporučené ve Vedách.