Skip to main content

Bg. 12.17

Verš

yo na hṛṣyati na dveṣṭi
na śocati na kāṅkṣati
śubhāśubha-parityāgī
bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; na — nikdy; hṛṣyati — raduje se; na — nikdy; dveṣṭi — trápí se; na — nikdy; śocati — naříká; na — nikdy; kāṅkṣati — touží; śubha — příznivého; aśubha — a nepříznivého; parityāgī — kdo se zříká; bhakti-mān — oddaný; yaḥ — ten, kdo; saḥ — on je; me — Mně; priyaḥ — drahý.

Překlad

Ten, kdo se neraduje ani netruchlí, neběduje ani netouží a zříká se příznivých i nepříznivých věcí — takový oddaný je Mi velice drahý.

Význam

Čistý oddaný není šťastný z hmotného zisku ani nešťastný z hmotné ztráty. Není nadmíru šťastný, že bude mít syna či žáka, a není sklíčený, když je nemá. Nenaříká, když přijde o něco, co je mu velmi drahé, ani se netrápí, když nedostane to, po čem touží. Je transcendentální jak vůči všem příznivým, tak vůči nepříznivým a hříšným činnostem. Pro spokojenost Nejvyššího Pána je připraven podstoupit nejrůznější nebezpečí. Ve vykonávání oddané služby pro něho nic není překážkou. Takový oddaný je Kṛṣṇovi velice drahý.