Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 3.5.44

Текст

йат са̄нубандге ’саті деха-ґехе
мама̄хам ітй ӯд̣га-дура̄ґраха̄н̣а̄м
пум̇са̄м̇ судӯрам̇ васато ’пі пурйа̄м̇
бгаджема тат те бгаґаван пада̄бджам

Послівний переклад

йат  —  тому що; са-анубандге  —  через рабство; асаті  —  бувши; деха  —  грубе матеріальне тіло; ґехе  —  вдома; мама  —  моє; ахам  —  я; іті  —  так; ӯд̣га  —  глибочезна; дура̄ґраха̄н̣а̄м  —  згубна жадібність; пум̇са̄м  —  людей; су-дӯрам  —  дуже далеко; васатах̣  —  що живуть; апі  —  хоча; пурйа̄м  —  в тілі; бгаджема  —  поклоняймося; тат  —  тому; те  —  Твоїм; бгаґаван  —  Господи; пада-абджам  —  лотосовим стопам.

Переклад

Господи, люди, які заплуталися в сітях згубної пристрасної прив’язаності до тимчасового тіла та родини і перебувають у рабстві понять «я» і «моє», нездатні побачити Твої лотосові стопи, хоча вони стоять у їхніх же тілах. Однак ми прагнемо знайти притулок під Твоїми лотосовими стопами.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Як вчить ведична філософія, весь смисл життя полягає в тому, щоб вирватися з клітки грубого й тонкого тіл, які лише прирікають душу на жалюгідне життя нескінченних страждань. Душа не звільниться від матеріального тіла доти, доки не позбудеться прив’язаності до ілюзорного владарювання над матеріальною природою. Владарювати над матеріальною природою душу спонукають поняття «я» і «моє». «Я повелитель усього, на чому лежить мій погляд. Ось скільки я вже маю, а матиму ще більше і більше. Хто перевершить мене багатством чи освітою? Я владика, Я Бог. Чи існує взагалі ще хтось, крім мене?» В таких думках виявляє себе філософія ахам̇ мама, стрижнем якої є ідея: «Я є все». Люди, які керуються в житті такою філософією, аж ніяк можуть не звільнитися з матеріального рабства. Однак навіть істота, яка прирекла себе на нескінченні страждання матеріального буття, може вирватися з цього рабства, якщо вона просто погодиться слухати крішна-катгу. За нинішньої епохи Калі цей процес    —    слухати крішна-катгу    —    є найефективнішим способом позбутися нездорової пристрасті до сімейного життя і здобути вічну свободу. Епоха Калі переповнена гріхом, і люди що далі то більше віддаються її порокам, однак, просто слухаючи й переповідаючи крішна-катгу, людина неодмінно повернеться до Бога. Отже, людей треба будь-що-будь навчити слухати тільки крішна-катгу, і тоді вони звільняться від усіх страждань.