Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 3.26.30

Текст

сам̇ш́айо ’тга віпарйа̄со
ніш́чайах̣ смр̣тір ева ча
сва̄па ітй учйате буддгер
лакшан̣ам̇ вр̣ттітах̣ пр̣тгак

Послівний переклад

сам̇ш́айах̣  —  сумнів; атга  —  тоді; віпарйа̄сах̣  —  непорозуміння; ніш́чайах̣  —  правильне розуміння; смр̣тіх̣  —  пам’ять; ева  —  також; ча  —  і; сва̄пах̣  —  сон; іті  —  так; учйате  —  кажуть; буддгех̣  —  інтелекту; лакшан̣ам  —  властивості; вр̣ттітах̣  —  за своїми функціями; пр̣тгак  —  окремі.

Переклад

Сумнів, неправильне розуміння, правильне розуміння, пам’ять і сон, що виконують різні функції,    —    ось властивості інтелекту.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Сумнів    —    це одна з важливих функцій інтелекту. Сліпе прийняття всього на віру не свідчить про гострий інтелект. Тому слово сам̇ш́айа дуже важливе в цьому вірші. Для того, щоб розвивати інтелект, спочатку треба вміти піддавати все сумніву. Але коли інформація походить з достовірного джерела, сумніви втрачають свою цінність. У «Бгаґавад-ґіті» Господь каже, що сумнів у словах авторитетної особи призводить до загибелі.

Патанджалі, викладаючи свою систему йоґи, каже: прама̄н̣а-віпарйайа-вікалпа-нідра-смр̣тйах̣. Тільки інтелект дає змогу пізнати речі такими, які вони є. Тільки інтелект дає нам змогу зрозуміти, тіло ми чи ні. Пізнання своєї природи, з’ясування того, духовне наше єство чи матеріальне, починається з сумніву. Коли людина усвідомлює свою справжню природу, вона з’ясовує, ототожнювати себе з тілом    —    це помилка. Помилкове розуміння називається віпарйа̄са. Коли людина виявляє, в чому полягає хибне ототожнення, вона може пізнати також свою істинну тотожність. Правильне розуміння названо тут ніш́чайах̣, або підтверджене досвідом знання. До такого підтверджене досвідом знання можна прийти, виявивши і відкинувши хибне розуміння. За допомогою підтвердженого досвідом знання людина усвідомлює, що вона не тіло, а духовна душа.

Смр̣ті означає «пам’ять», а сва̄па означає «сон». Сон потрібен, щоб підтримувати інтелект в робочому стані. Без сну мозок починає втрачати свою працездатність. У «Бгаґавад-ґіті» особливо зазначено, що люди, які впорядковують свої звички в їді, сні та задоволенні інших потреб тіла, належно їх збалансовуючи, досягають великого успіху в практиці йоґи. Такі деякі з аспектів аналітичного розгляду природи інтелекту, висвітлені і в системі йоґи Патанджалі, і в філософській системі санкг’ї Капіладеви на сторінках «Шрімад-Бгаґаватам».