Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 2.7.21

Текст

дганвантаріш́ ча бгаґава̄н свайам ева кіртір
на̄мна̄ нр̣н̣а̄м̇ пуру-руджа̄м̇ руджа а̄ш́у ханті
йаджн̃е ча бга̄ґам амр̣та̄йур-ава̄варундга
а̄йушйа-ведам ануш́а̄стй аватірйа локе

Послівний переклад

дганвантаріх̣  —  Боже втілення на ім’я Дганвантарі; ча  —   і ; бгаґава̄н   —   Бог - Особа ; свайам ева   —   власною особою ; кіртіх̣  —  уособлена слава ; на̄мна̄  —  іменем; нр̣н̣а̄м пуру - руджа̄м —  хворих живих істот; руджах̣  —  хвороби; а̄ш́у  —  швидко; ханті  —  виліковує; йаджн̃е  —  у жертвопринесенні; ча  —   також; бга̄ґам  —  долю; амр̣та  —  нектар; а̄йух̣  —  довгого життя; ава  —  з; аварундге  —  добуває; а̄йушйа  —  тривалости життя; ведам   —   знання; ануш́а̄сті   —   викладає; аватірйа   —   втілюючись; локе  —  у всесвіті.

Переклад

У Своєму втіленні Дганвантарі Господь самою Своєю славою швидко виліковує хвороби вічно хворих живих істот, і тільки завдяки Йому півбоги тішаться довгим життям. Тому Бога-Особу завжди прославляють. Він також здобув долю з жертвопринесень, і медицині, науці лікування, у всесвіті поклав початок Він.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Як сказано на початку « Шрімад - Бгаґаватам», все постає з найвищого джерела    —    Бога-Особи. У згоді з цим і даний вірш пояснює, що медицині, лікарській науці, теж поклав початок Бог-Особа у втіленні Дганвантарі; тому це знання записано у Ведах. Веди    —    це джерело всього знання, отож вони містять і знання з медицини, яке дозволяє зцілювати живих істот від будь-яких хвороб.