Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 2.4.16

Текст

вічакшан̣а̄ йач-чаран̣ораса̄дана̄т
сан̇ґам̇ вйудасйобгайато ’нтар-а̄тманах̣
вінданті хі брахма-ґатім̇ ґата-клама̄с
тасмаі субгадра-ш́равасе намо намах̣

Послівний переклад

вічакшан̣а̄х̣  —  велемудрі; йат  —  чиїм; чаран̣а-упаса̄дана̄т  —   просто віддавшись лотосовим стопам ; сан̇ґам   —   прив’язаність; вйудасйа  —  повністю відкинувши; убгайатах̣  —  для теперішнього і майбутнього життя; антах̣-а̄тманах̣  —  серця і душі; вінданті  —  стрімко просуваються вперед; хі  —  безперечно; брахма-ґатім  —  до духовного буття; ґата-клама̄х̣  —   без труда; тасмаі—Йому; субгадра—всеблагому; ш́равасе —   коли про Нього слухають; намах̣  —  мої шанобливі поклони; намах̣  —  знову й знову.

Переклад

Я знову і знову складаю шанобливі поклони всеблагому Господеві Шрі Крішні. Просто віддавшись Його лотосовим стопам, велемудрі мужі звільняються від усіх прив’язаностей до теперішнього та майбутнього існування і без ускладнень простують до духовного буття.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Господь Шрі Крішна знову і знову настановляє Арджуну, а разом з ним і всіх небайдужих, про конечну потребу стати Його бездомісним відданим. У заключних віршах «Бгаґавад-ґіти» (18.64–66) Він відкриває найпотаємніше знання:

сарва-ґухйатамам̇ бгӯйах̣
ш́р̣н̣у ме парамам̇ вачах̣
ішт̣о ’сі ме др̣д̣гам іті
тато вакшйа̄мі те хітам
ман-мана̄ бгава мад-бгакто
мад-йа̄джі ма̄м̇ намаскуру
ма̄м еваішйасі сатйам̇ те
пратіджа̄не прійо ’сі ме
сарва-дгарма̄н парітйаджйа
ма̄м екам̇ ш́аран̣ам̇ враджа
ахам̇ тва̄м̇ сарва-па̄пебгйо
мокшайішйа̄мі ма̄ ш́учах̣

«Любий Арджуно, ти дуже дорогий Мені, і тому задля твого добра Я відкрию зараз тобі найпотаємнішу частину Моїх настанов. Вона зводиться ось до чого: стань Моїм чистим відданим і присвяти себе Мені одному. Тоді, Я обіцяю, ти досягнеш довершеного духовного буття, у якому ти отримаєш вічне право на трансцендентне любовне служіння Мені. Покинь усі інші різновиди релігії і цілковито віддайся Мені. Повір, Я захищу тебе від усіх наслідків твоїх гріхів і дарую тобі звільнення. Не хвилюйся більше ні за що».

Люди розумні звертають серйозну увагу на це завершальне слово Господа. Наука про душу    —    це перший крок у духовному усвідомленні, і її називають потаємним знанням. Наступний крок    —    це усвідомлення Бога, яке вважають знанням потаємнішим. Вершина знання, що його подано в «Бгаґавад-ґіті», це усвідомлення Бога, і коли людина приходить на цей рівень усвідомлення Бога, вона природно, самохіть віддає себе Господу і служить Йому з трансцендентною любов’ю. Віддане служіння Господеві завжди має у своїй основі любов до Бога і відрізняється від машинального служіння, що його приписують карма-йоґа, ґ’яна-йоґа та дг’яна-йоґа. « Бгаґавад - ґіта » містить настанови для різних класів людей, вона подає відомості щодо варнашрама- дгарми, санн’яса-дгарми, йаті-дгарми, зреченого стану життя, приборкання чуттів, медитації, опанування містичних сил тощо; але той, хто, цілковито віддається Господу і служить Йому з невимушеної любови, насправді засвоює суть усього знання, викладеного у Ведах. Цей вишуканий метод дає змогу одразу досягнути досконалости життя. Досконалість людського життя називається брахма - ґаті , тобто поступ до духовного буття. Шріла Джіва Ґосвамі, спираючись на авторитетні твердження Вед, свідчить, що досягнути брахма-ґаті означає отримати духовне тіло, яке подібне до Господнього і в якому звільнена істота живе вічно на одній з планет духовного неба. Чистий відданий Господа легко досягає цієї досконалости життя, не вдаючись до якихось складних методів самовдосконалення. Життя такого відданого складається з кіртанам, смаранам, ікшанам і т. ін., як описано в попередньому вірші. Отже всім людям треба скористатися з цього нескладного методу життя у відданості, який приступний будь-якій людині в будь-якій частині світу і який дає змогу досягнути найвищої досконалости. Коли Господь Брахма зустрів Господа Крішну в образі пустотливого хлопчика, що грається у Вріндавані, він підніс до Нього таку молитву:

ш́рейах̣-ср̣тім̇ бгактім удасйа те вібго
кліш́йанті йе кевала-бодга-лабдгайе
теша̄м асау клеш́ала ева ш́ішйате
на̄нйад йатга̄ стгӯла-туша̄ваґга̄тіна̄м

(Бгаґ. 10.14.4)

Бгакті-йоґа    —    найвищий рівень досконалости, якого мудра людина може досягнути, відмовившись від численних різновидів духовної практики. У цій молитві наведено вдалий приклад: від жменьки рису більше користи, ніж від куп пустої полови . Отже , замість того щоб принаджуватись пишномовством карма-канди, ґ’яна-канди або гімнастичними вправами йоґи, треба під керівництвом істинного духовного вчителя ретельно виконувати кіртанам, смаранам та інші прості методи бгакті-йоґи    —    і так без ускладнень сягнути найвищої досконалости.