Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 1.11.10

Текст

катгам̇ вайам̇ на̄тга чірошіте твайі
прасанна-др̣шт̣йа̄кгіла-та̄па-ш́ошан̣ам
джівема те сундара-ха̄са-ш́обгітам
апаш́йама̄на̄ ваданам̇ манохарам
іті чодіріта̄ ва̄чах̣
праджа̄на̄м̇ бгакта-ватсалах̣
ш́р̣н̣ва̄но ’ну
ґрагам̇ др̣шт̣йа̄
вітанван пра̄віш́ат пурам

Послівний переклад

катгам—як; вайам—ми; на̄тга—о Господи; чірошіте  —   майже весь час далеко від нас; твайі—Тобою; прасанна—   задоволення; др̣шт̣йа̄ — поглядом; акгіла — всесвітній; та̄па—  страждання; ш́ошан̣ам  —  що знищує; джівема  —  зможемо жити; те  —  Твою; сундара  —  прекрасне; ха̄са  —  усмішка; ш́обгітам  —  прикрашене; апаш́йама̄на̄х̣  —  не бачачи; ваданам  —  обличчя; манохарам  —  привабливе; іті  —  так; ча  —  і; удіріта̄х̣  —  кажучи; ва̄чах̣  —  слова; праджа̄на̄м  —  жителів; бгакта-ватсалах̣  —  добрий до відданих; ш́р̣н̣ва̄нах̣  —  так чуючи; ануґрахам  —  ласку; др̣шт̣йа̄  —  поглядами; вітанван  —   роздаючи; пра̄віш́ат  —  вступив; пурам  —  у Дваракапурі.

Переклад

О володарю, якщо Ти весь час будеш десь далеко від нас, ми не зможемо бачити Твого привабливого обличчя й усміху, що знищує всі наші страждання. Як нам жити, коли Тебе нема з нами?

Вислухавши ці слова, Господь, завжди дуже ласкавий до Своїх підданих і вірних, на подяку за вітання обдарував їх Своїм трансцендентним поглядом. Так Господь вступив у Двараку.

Коментар

Привабливість Господа Крішни така велика, що той, хто вже привабився до Нього, не на силі зносити розлуку з Ним. Чому це так? Тому що між кожним з нас і Господом існує вічний зв’язок, так само як існує вічний зв’язок між сонячним промінням і сонячним диском. Сонячне проміння складається з корпускул, які випромінює сонце, і тому сонячне проміння невіддільне від сонця. Коли їх розділяють хмари, це роз’єднання вимушене і тимчасове, нав’язане; щойно хмара зникне і з’явиться сонце, сонячне проміння знову проявляє своє природне сяйво. Аналогічно й живі істоти є корпускули цілісного духу, і від Господа їх відділяє лише вимушений покров майі, ілюзорної енерґії. Ту ілюзорну енерґію, чи запону майі, слід усунути. Тоді жива істота зможе побачити Господа віч-на-віч, і всім її стражданням настане край. Кожен хоче позбутися страждань у своєму житті, але як це зробити, не знає. І ось у цьому вірші вказано засіб, а застосуємо ми його чи ні, вирішувати нам.