Skip to main content

Бґ. 9.11

Текст

аваджа̄нанті ма̄м̇ мӯд̣га̄
ма̄нушı̄м̇ танум а̄ш́рітам
парам̇ бга̄вам аджа̄нанто
мама бгӯта-махеш́варам

Послівний переклад

аваджа̄нанті—зневажають; ма̄м—Мене; мӯд̣га̄х̣—нерозумні люди; ма̄нушı̄м—в людській подобі; танум—тіло; а̄ш́рітам—того, хто приймає; парам — трансцендентного; бга̄вам — природи; аджнантах̣—без знання; мама—Моєї; бгӯта—усього, що існує; маха̄-ı̄ш́варам—вищого володаря.

Переклад

Дурні зневажають Мене, коли Я з’являюсь в образі людини. Вони не знають моєї трансцендентної природи Верховного Господа, владного над усім сущим.

Коментар

З попередніх пояснень стає зрозумілим, що Верховний Бог-Особа, хоча і з’являється в людській подобі, не є звичайною людиною. Бог-Особа, який керує творенням, підтримуванням і знищенням усього космічного проявлення, не може бути людською істотою. І все ж таки багато людей, бідних на розум, вважають Кр̣шн̣у просто могутньою людиною й нічим більше. Насправді ж Він — одвічна Верховна Особистість, як це підтверджується в Брахма-сам̇гіті (ı̄ш́варах̣ парамах̣ кр̣шн̣ах̣): Він — Верховний Господь.

Існує багато ı̄ш́вар, керівників, і всі вони різні за ранґом. В матеріальному світі в якомусь апараті управління можна зустріти директорів та офіційних осіб, над ними — секретар, що підпорядкований міністрові, а над міністром — президент. Кожний з названих людей чимось керує і кожного з них контролює хтось вищий. У Брахма-сам̇гіті сказано, що Кр̣шн̣а — верховний управитель; безсумнівно, як в матеріальному світі, так і в духовному є чимало керівників, але Кр̣шн̣а — верховний правитель (ı̄ш́варах̣ парамах̣ кр̣шн̣ах̣), і тіло Його — сач-чід-а̄нанда, нематеріальне.

Матеріальні тіла не здатні вершити дива, які було описано в попередніх віршах. Його ж тіло вічне, сповнене блаженства і знання. Хоча Він не є звичайною людиною, невігласи не розуміють цього і зневажають Його. Його тіло названо тут ма̄нушı̄м, тому що Він діє зовсім як людина, друг Арджуни, політик, якого втягнуто в битву на Курукшетрі. Багато в чому Він діє як звичайна людина, але насправді Його тіло сач-чід-а̄нанда-віґраха—вічне блаженство й абсолютне знання. Мовою Вед це звучить як сач-чід-а̄нанда-рӯпа̄йа кр̣шн̣а̄йа: «Я схиляюсь в пошані перед Верховним Богом-Особою, Кр̣шн̣ою, який є вічна блаженна форма знання» (Ґопа̄ла-та̄панı̄ Упанішада 1.1). У Ведах є й інші згадки про це. Там екам̇ ґовіндам: «Ти — Ґовінда, Який приносить насолоду почуттям і радість коровам». Сач-чід-а̄нанда-віґраха: «І Твоя форма трансцендентна, сповнена знання, блаженства і вічності». (Ґопа̄ла-та̄панı̄ Упанішада 1.38)

Незважаючи на трансцендентні властивості тіла Господа Кр̣шн̣и, сповненого блаженства і знання, є багато так званих «вчених» і коментаторів Бгаґавад-ґı̄ти, які зневажають Кр̣шн̣у, ставлячись до Нього як звичайної людини. Завдяки якійсь благочестивій діяльності в минулому житті, вони можуть народжуватись геніями, але таке їхнє уявлення про Кр̣шн̣у є наслідком низького рівня знань. Такий учений є мӯд̣га, бо тільки нерозумні вважають Кр̣шн̣у за звичайну людську істоту, не відаючи про приховану потаємну діяльність Верховного Господа і Його різних енерґій. Вони не знають, що тіло Кр̣шн̣и — це символ довершеного знання й блаженства, що Він — володар усього сущого, і що Він може дарувати звільнення кожному. Вони зневажають Його, бо не відають, що Кр̣шн̣а наділений безліччю трансцендентних якостей.

Не знають вони і того, що сама поява Верховного Бога-Особи в матеріальному світі — це проявлення Його внутрішньої енерґії. Він є володар матеріальної енерґії. Тут Господь знову заявляє — як це вже пояснювалось у деяких місцях, — що матеріальна енерґія, хоча вона і дуже могутня (мама ма̄йа̄ дуратйайа̄), перебуває цілком під Його владою, і що той, хто вручає себе Йому, вивільнюється з рабства матеріальної енерґії. Якщо душа, вручивши себе Кр̣шн̣і, може позбутись впливу матеріальної енерґії, то як же Верховний Господь, який керує творенням, підтримуванням і знищенням усієї космічної природи, може мати матеріальне тіло, подібно до нас? Отже, таке уявлення про Кр̣шн̣у — цілковита безглуздість. Але обмежені люди не можуть збагнути, як це Кр̣шн̣а, являючи Себе у людській подобі, може бути водночас повелителем усіх атомів і всього гігантського проявлення всесвітньої форми, тобто — Верховним Богом-Особою. Величезне і найдрібніше перебуває поза їхнім розумінням, і вони не можуть уявити собі, що істота, яка має людську подобу, може водночас керувати як нескінченним, так і найдрібнішим. І хоча Він контролює як нескінченне так і обмежене, Він перебуває осторонь цього прояву. Щодо Його йоґам аіш́варам, Його незбагненної трансцендентної енерґії, то кажуть, що Він може керувати нескінченним і обмеженим водночас, Сам залишаючись осторонь. Хоча вбогі на розум люди не можуть уявити собі, як Кр̣шн̣а, який являє Себе у людській подобі, може керувати безконечним і обмеженим, чисті віддані визнають це, бо знають, що Кр̣шн̣а — це Верховний Бог-Особа. І тому вони цілковито віддаються Йому і заглиблюються в свідомість Кр̣шн̣и, любовне служіння Господу.

Існує багато розбіжностей між імперсоналістами та персоналістами щодо явлення Господа в людському образі. Але звернімось до Бгаґавад-ґı̄ти і Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам, авторитетних джерел, що викладають науку про Кр̣шн̣у, і нам стане зрозумілим, що Кр̣шн̣а є Верховний Бог-Особа. Кр̣шн̣а не звичайна людина, хоча він і явився на Землю в людській подобі. В першій главі першої пісні Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам описано, як мудреці, очолювані Ш́аунакою, почали розпитувати про діяння Кр̣шн̣и такими словами:

кр̣тава̄н кіла карма̄н̣і
саха ра̄мен̣а кеш́ава̄х̣
аті-мартйа̄ні бгаґава̄н
ґӯд̣гах̣ капат̣а-ма̄н̣ушах̣

«Господь Ш́рı̄ Кр̣шн̣а, Верховний Бог-Особа, як і Балара̄ма, видавав себе за людину, і, прибравши такого образу, здійснив багато надлюдських діянь» (Бга̄ґ. 1.1.20). Явлення Господа у вигляді людини спантеличує недалеких людей. Жодна людина не здатна на ті чудові вчинки, що їх здійснив Кр̣шн̣а, коли був присутній на Землі. Кр̣шн̣а представ перед Своїми батьком та матір’ю, Васудевою й Девакı̄, чотирируким, але після молитв батьків Він перемінився на звичайну дитину. Як сказано у Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам (10.3.46): бабгӯва пра̄кр̣тах̣ ш́іш́ух̣ — «Він став геть як звичайна дитина, звичайна людська істота». В одинадцятій главі Бгаґавад-ґı̄ти розповідається, як Арджуна молився про те, щоб побачити чотирируку форму Кр̣шн̣и (тенаіва рӯпен̣а чатур-бгуджена). Явивши йому цю форму, Кр̣шн̣а, зглянувшись на прохання Арджуни, знову прибрав одвічної людиноподібної форми (ма̄нушам̇ рӯпам). Такі різноманітні специфічні достоїнства Верховного Господа зовсім не властиві пересічній людській істоті.

Деякі з тих, кого заражено філософією ма̄йа̄ва̄дı̄, зневажають Кр̣шн̣у й цитують один вірш із Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам (3.29.21), щоб довести, нібито Кр̣шн̣а — звичайна людина. Ахам̇ сарвешу бгӯтешу бгӯта̄тма̄вастгітах̣ сада̄: «Всевишній присутній в кожній живій істоті». Але чи не краще звернутись до тлумачень цього вірша такими а̄ча̄рйами ваішн̣ав, як Джı̄ва Ґосва̄мı̄ й Віш́вана̄тга Чакравартı̄ Т̣га̄кура, ніж слідувати інтерпретаціям неавторитетних осіб, що насміхаються з Кр̣шн̣и. Джı̄ва Ґосва̄мі в коментарі на цей вірш каже, що Кр̣шн̣а, в Своїй повновладній експансії у формі Парама̄тми перебуває в усіх істотах, рухомих і нерухомих, як Наддуша, тому, кожний новонавернений відданий, який зосереджує свою увагу лише на арча̄-мӯрті, образі Верховного Господа в храмі, але не шанує інших живих істот, даремно поклоняється Господньому образу. Існують три різновиди відданих, і новонавернені серед них перебувають на нижчому ступені. Відданий-неофіт більше уваги приділяє мӯрті, Божеству в храмі, ніж іншим відданим, і Віш́вана̄тга Чакравартı̄ Т̣га̄кура попереджує, що такий умонастрій слід змінити. Відданому слід зрозуміти, що Кр̣шн̣а присутній в серці кожного як Парама̄тма̄, і тому кожне тіло є втіленням, або храмом Верховного Господа, і отже, йому слід виявляти таку ж шану, як Господньому храмові, бо Парама̄тма̄ мешкає в кожному і в усіх тілах. Тому до всіх слід ставитись з належною пошаною, не нехтуючи ніким.

Є чимало імперсоналістів, які з презирством ставляться до поклоніння в храмі. Вони кажуть, що, мовляв, Бог перебуває всюди, тож навіщо поклонятись Йому саме в храмі? Але якщо Бог є скрізь, хіба Він не присутній і в храмі чи в мӯрті? Суперечка імперсоналістів та персоналістів може тривати вічно, але досконалий відданий у свідомості Кр̣шн̣и знає, що, хоча Кр̣шн̣а залишається Верховною Особою, Він — всюдисущий. Це знаходить підтвердження в Брахма-сам̇гіті. Хоча Його особиста обитель — Ґолока Вр̣нда̄вана і Він завжди перебуває там, все ж таки Він, у формі Своїх різноманітних енерґій і в Своїй повновладній експансії присутній скрізь, у всіх частинах матеріального і духовного творіння.