Skip to main content

Бґ. 16.6

Текст

двау бгӯта-сарґау локе ’смін
даіва а̄сура ева ча
даіво вістараш́ах̣ прокта
а̄сурам̇ па̄ртга ме ш́р̣н̣у

Послівний переклад

двау—дві; бгӯта-сарґау—створені живі істоти; локе—в світі; асмін—в цьому; даівах̣—праведний; а̄сурах̣—демонічний; ева—неодмінно; ча—і; даівах̣—божественний; вістараш́ах̣—у всіх подробицях; проктах̣—сказано; а̄сурам—демонічного; партга—син Пр̣тги; ме—від Мене; ш́р̣н̣у—вислухай же.

Переклад

О сину Пр̣тги, в цьому світі є два різновиди створених істот. Одних називають божественними, інших — демонічними. Я вже пояснив тобі докладно, якими є божественні якості, тепер послухай про якості демонічні.

Коментар

Господь Кр̣шн̣а, запевнивши Арджуну в тому, що він народжений з божественними якостями, змальовує тепер спосіб життя демонів. У цьому світі обумовлені живі істоти поділяються на дві категорії. Ті, яких з походження наділено божественними якостями, ведуть упорядковане життя, тобто дотримують ведичних настанов та рекомендацій авторитетних осіб. Треба виконувати свої обов’язки, керуючись вказівками авторитетних ш́а̄стр. Такий спосіб мислення називають божественним. Той, хто не дотримується ведичних приписів, викладених у ш́а̄страх, хто діє за власною примхою, того називають демоном, або асурою. Єдиний критерій, що вказує на природу людини, є її ставлення до ведичних настанов та приписів. У ведичній літературі згадується, що і напівбоги, і демони народжені від Праджа̄паті, і різниця між ними полягає лише в тому, що одні дотримуються ведичних приписів, інші ж — ні.