Skip to main content

Бґ. 15.18

Текст

йасма̄т кшарам атı̄то ’хам
акшара̄д апі чоттамах̣
ато ’смі локе веде ча
пратгітах̣ пурушоттамах̣

Послівний переклад

йасма̄т—тому що; кшарам—до схильного помилятись; атı̄тах̣— трансцендентний; ахам—Я є; акшара̄т—вище від непогрішного; апі—також; ча—і; уттамах̣—найкращий; атах̣—тому; асмі—Я є; локе—в світі; веде—у ведичній літературі; ча—і; пратгітах̣— уславлений; пуруша-уттамах̣—як Вища Особа.

Переклад

Я трансцендентний, вищий од усіх живих істот, як гріховних, так і безгрішних, і Я неперевершений, — тому і світ, і Веди прославляють Мене як Верховну Особу.

Коментар

Ніхто не може перевершити Верховного Бога-Особу, Кр̣шн̣у, — ні обумовлена, ні звільнена душа; Він — найвизначніша з особистостей. Звідси стає зрозумілим, що і живі істоти, і Верховний Бог-Особа — це індивідуальні особистості. Різниця між ними полягає в тому, що живі істоти, як обумовлені, так і звільнені, не можуть перевершити незбагненної могутності Верховного Бога-Особи з кількісного погляду. Є помилкою вважати, що Верховний Господь і живі істоти перебувають на одному рівні, або що вони рівноправні всіма сторонами. Розподіл по ранґах, тобто на вищу й нижчу особистості, присутній завжди. Слово уттама, вжите тут, має дуже велике значення. Ніхто не може перевершити Верховного Бога-Особу.

Слово локе означає «в пауруша аґамі» (в смр̣ті). Як підтверджує словник Нірукті, локйате веда̄ртго ’нена — «мету Вед з’ясовано в смр̣ті».

Верховного Господа в Його формі локалізованої Парама̄тми описано і в самих Ведах (Чга̄ндоґйа Упанішада 8.12.3): та̄вад еша сампраса̄до ’смач чгарı̄ра̄т самуттга̄йа парам̇ джйоті-рӯпам̇ сампадйа свена рӯпен̣бгінішпадйате са уттамах̣ пурушах̣ — «Наддуша, яка виходить із тіла, з’єднується з безособистісним брахмаджйоті, потім, зберігаючи Свою форму, Вона перебуває в Своїй духовній сутності». Це означає, що Верховна Особа проявляє і поширює Своє духовне сяйво і воно є одвічним джерелом усього світла. У цієї Верховної Особи є також Свій локалізований аспект — Наддуша. Верховний Господь, з’явившись як Вйа̄садева, син Сатйаватı̄ і Пара̄ш́ари, пояснює ведичне знання.