Skip to main content

Бґ. 15.17

Текст

уттамах̣ пурушас тв анйах̣
парама̄тметй уда̄хр̣тах̣
йо лока-трайам а̄віш́йа
бібгартй авйайа ı̄ш́варах̣

Послівний переклад

уттамах̣—найкращий; пурушах̣—особа; ту—але; анйах̣—інший; парама—Верховний; а̄тма̄—душа; іті—так; уда̄хр̣тах̣—сказано; йах̣—той, хто; лока—всесвіту; трайам—три частини; а̄віш́йа— входячи; бібгарті—підтримує; авйайах̣—невичерпний; ı̄ш́варах̣— Господь.

Переклад

Окрім цих двох, існує вища жива істота, неперевершена Особистість, Верховна Душа, Сам вічний Господь, який ввійшов у ці три світи й підтримує їх.

Коментар

Зміст даного вірша дуже добре викладено в Кат̣га Упанішаді (2.2.13) і в Ш́вета̄ш́ватара Упанішаді (6.13). Там ясно сказано, що над безліччю живих істот, як обумовлених, так і звільнених, стоїть Верховна Особа, Парама̄тма̄. Вірш з Упанішад провіщає: нітйо нітйа̄на̄м четанаш́ четана̄на̄м. Тобто, серед усіх живих істот є одна вища жива істота, Верховний Бог-Особа, який підтримує їх і дає їм усім можливість насолоджуватись згідно з їхньою діяльністю. Цей Верховний Бог-Особа перебуває в серці кожного у вигляді Наддуші. Досконалого миру і спокою може досягти лише мудрець, здатний збагнути Його, і ніхто інший.