Skip to main content

Бґ. 14.3

Текст

мама йонір махад брахма
тасмін ґарбгам̇ дадга̄мй ахам
самбгавах̣ сарва-бгӯта̄на̄м̇
тато бгаваті бга̄рата

Послівний переклад

мама—Мій; йоніх̣—джерело народження; махат—сукупне матеріальне існування; брахма—верховний; тасмін—у ньому; ґарбгам—вагітність; дадга̄мі—створюю; ахам—Я; самбгавах̣—можливість; сарва-бгӯта̄на̄м—усіх живих істот; татах̣—відтоді; бгаваті—з’являється; бга̄рата—син Бга̄рати.

Переклад

Сукупна матеріальна субстанція, що її називають Брахманом, є джерело народження, о сину Бгарати, і в цьому Брахмані Я зачинаю всіх живих істот, даючи їм можливість з’явитися на світ.

Коментар

Ось пояснення світу: все відбувається внаслідок поєднання кшетри й кшетра-джн̃а, тіла й духовної душі. Сам Верховний Господь створив для живої істоти можливість поєднатися з матеріальною природою. Причиною всезагального космічного проявлення є махат-таттва, і цю сукупну субстанцію матеріальної причини, в якій існують три ґун̣и природи, інколи називають Брахманом. Верховна Особа запліднює таку всезагальну субстанцію й відтак з’являються незліченні світи. Всезагальну матеріальну субстанцію, махат-таттву, описано у ведичній літературі (Мун̣д̣ака Упанішада 1.1.19) як Брахман: тасма̄д етад брахма на̄ма-рӯпам аннам̇ ча джа̄йате. Верховний Господь запліднює Брахмана сім’ям живих істот. Двадцять чотири елементи, починаючи із землі, води, вогню та повітря є матеріальною енерґією, і вони складають те, що відоме як махад брахма, або великий Брахман, матеріальна природа. Як уже пояснювалось у сьомій главі, над матеріальною існує інша, вища природа — жива істота. По волі Верховного Бога-Особи матеріальна природа сполучається з вищою природою, і це приводить до народження в матеріальній природі живих істот.

The scorpion lays its eggs in piles of rice, and sometimes it is said that the scorpion is born out of rice. But the rice is not the cause of the scorpion. Actually, the eggs were laid by the mother. Similarly, material nature is not the cause of the birth of the living entities. The seed is given by the Supreme Personality of Godhead, and they only seem to come out as products of material nature. Thus every living entity, according to his past activities, has a different body, created by this material nature, so that the entity can enjoy or suffer according to his past deeds. The Lord is the cause of all the manifestations of living entities in this material world.