Skip to main content

ГЛАВА ЧОТИРНАДЦЯТА

Три ґун̣и матеріальної природи

Текст

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
парам̇ бгӯйах̣ правакшйа̄мі
джн̃а̄на̄на̄м̇ джн̃а̄нам уттамам
йадж джн̃а̄тва̄ мунайах̣ сарве
пара̄м̇ сіддгім іто ґата̄х̣

Послівний переклад

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча—Верховний Бог-Особа сказав; парам—трансцендентне; бгӯйах̣—знову; правакшйа̄мі—я буду говорити; джн̃а̄на̄на̄м—усього знання; джн̃а̄нам—знання; уттамам—верховне; йат—котре; джн̃а̄тва̄—той, хто знає; мунайах̣—мудреці; сарве— всі; пара̄м—трансцендентної; сіддгім—досконалості; ітах̣—з цього світу; ґата̄х̣—досягли.

Переклад

Верховний Бог-Особа сказав: І знову Я сповіщатиму тобі неперевершену, трансцендентальну мудрість, найкращу з усього знання, пізнавши яку, всі мудреці досягали найвищої досконалості.

Коментар

Починаючи із сьомої глави й до кінця дванадцятої, Ш́рı̄ Кр̣шн̣а в подробицях описує Абсолютну Істину, Верховного Бога-Особу. І ось, Господь просвіщає Арджуну далі. Той, хто зрозуміє цю главу за допомогою філософських роздумів, прийде до розуміння відданого служіння. В тринадцятій главі чітко з’ясовано, що людина може звільнитись з матеріальних тенет, якщо смиренно розвиватиме знання. Там також пояснювалось, що саме внаслідок зв’язку з ґун̣ами природи жива істота заплутується в тенетах матеріального світу. Тепер же, в цій главі, Верховна Особа пояснює, що являють собою ці ґун̣и, як вони діють, як зв’язують людину і як звільнитись од них. Верховний Господь сповіщає, що знання, викладене в даному розділі, вище від того, про яке йшла мова в попередніх главах. Збагнувши його, багато великих мудреців досягли досконалості і перейшли в духовний світ. Зараз Господь пояснює те ж саме знання на ще вищому рівні. Воно набагато переважає всі інші шляхи пізнання, які було описано раніше, і чимало з тих, хто оволодів ним, досягли досконалості. Отже, передбачається, що той, хто збагне чотирнадцяту главу, досягне досконалості.

Текст

ідам̇ джн̃а̄нам упа̄ш́рітйа
мама са̄дгармйам а̄ґата̄х̣
сарґе ’пі нопаджа̄йанте
пралайе на вйатганті ча

Послівний переклад

ідам—це; джн̃а̄нам—знання; упа̄ш́рітйа—знаходячи притулок; мама—Мого; са̄дгармйам—тієї ж природи; а̄ґата̄х̣—досягши; сарґе апі—навіть у творінні; на—ніколи; упаджа̄йанте—народжуються; пралайе—у знищенні; на—не; вйатганті—потривожені; ча—також.

Переклад

Людина, що просвітлена цим знанням, може досягти трансцендентної природи, такої самої, як і Моя власна, і тоді вона вже не народжуватиметься під час творення, і знищення не загрожуватиме їй.

Коментар

Оволодівши досконалим трансцендентним знанням, жива істота набуває якісної рівності з Верховним Богом-Особою, звільнюючись від чергування народження й смерті. Однак, вона не втрачає при цьому своєї особистості і залишається індивідуальною душею. З ведичної літератури можна довідатись, що звільнені душі, які досягли трансцендентних планет духовного світу, завжди звернені до лотосних стіп Верховного Господа й з любов’ю служать Йому на трансцендентному рівні. Отже, навіть після звільнення, віддані Господа не втрачають своєї індивідуальності.

Звичайно, всяке знання, що ми його отримуємо в матеріальному світі, забруднюють три ґун̣и матеріальної природи. Знання ж, яке вони не заторкують, називають трансцендентальним. Тільки-но людина стверджується в трансцендентальному знанні, вона сягає рівня, на якому може наблизитись до Верховної Особи. Люди, що позбавлені знання про духовне небо, гадають, що, звільнившись від матеріальної діяльності, притаманної матеріальній формі, духовна сутність стає безформною, втрачає всяке розмаїття. Але, так само, як у цьому світі існує матеріальна різноманітність, так само різноманітність є і в духовному світі. Люди, які не мають про це жодної уяви, вважають, що духовне існування протилежне матеріальній різноманітності. Але, насправді, в духовному небі жива істота отримує духовну форму. Існує духовна діяльність, і духовний стан називають життям у відданості. Атмосфери духовного світу не може торкнутися матеріальна скверна, і, перебуваючи там, істота якісно рівна Верховному Господеві. Щоб досягти цього знання, слід розвивати всі свої духовні якості. І того, хто таким чином розвиває свої духовні якості, не заторкує ні творення, ні знищення матеріального світу.

Текст

мама йонір махад брахма
тасмін ґарбгам̇ дадга̄мй ахам
самбгавах̣ сарва-бгӯта̄на̄м̇
тато бгаваті бга̄рата

Послівний переклад

мама—Мій; йоніх̣—джерело народження; махат—сукупне матеріальне існування; брахма—верховний; тасмін—у ньому; ґарбгам—вагітність; дадга̄мі—створюю; ахам—Я; самбгавах̣—можливість; сарва-бгӯта̄на̄м—усіх живих істот; татах̣—відтоді; бгаваті—з’являється; бга̄рата—син Бга̄рати.

Переклад

Сукупна матеріальна субстанція, що її називають Брахманом, є джерело народження, о сину Бгарати, і в цьому Брахмані Я зачинаю всіх живих істот, даючи їм можливість з’явитися на світ.

Коментар

Ось пояснення світу: все відбувається внаслідок поєднання кшетри й кшетра-джн̃а, тіла й духовної душі. Сам Верховний Господь створив для живої істоти можливість поєднатися з матеріальною природою. Причиною всезагального космічного проявлення є махат-таттва, і цю сукупну субстанцію матеріальної причини, в якій існують три ґун̣и природи, інколи називають Брахманом. Верховна Особа запліднює таку всезагальну субстанцію й відтак з’являються незліченні світи. Всезагальну матеріальну субстанцію, махат-таттву, описано у ведичній літературі (Мун̣д̣ака Упанішада 1.1.19) як Брахман: тасма̄д етад брахма на̄ма-рӯпам аннам̇ ча джа̄йате. Верховний Господь запліднює Брахмана сім’ям живих істот. Двадцять чотири елементи, починаючи із землі, води, вогню та повітря є матеріальною енерґією, і вони складають те, що відоме як махад брахма, або великий Брахман, матеріальна природа. Як уже пояснювалось у сьомій главі, над матеріальною існує інша, вища природа — жива істота. По волі Верховного Бога-Особи матеріальна природа сполучається з вищою природою, і це приводить до народження в матеріальній природі живих істот.

The scorpion lays its eggs in piles of rice, and sometimes it is said that the scorpion is born out of rice. But the rice is not the cause of the scorpion. Actually, the eggs were laid by the mother. Similarly, material nature is not the cause of the birth of the living entities. The seed is given by the Supreme Personality of Godhead, and they only seem to come out as products of material nature. Thus every living entity, according to his past activities, has a different body, created by this material nature, so that the entity can enjoy or suffer according to his past deeds. The Lord is the cause of all the manifestations of living entities in this material world.

Текст

сарва-йонішу каунтейа
мӯртайах̣ самбгаванті йа̄х̣
та̄са̄м̇ брахма махад йонір
ахам̇ бı̄джа-прадах̣ піта̄

Послівний переклад

сарва-йонішу—усі види життя; каунтейа—син Кунтı̄; мӯртайах̣—форми; самбгаванті—з’являються; йа̄х̣—які; та̄са̄м—усіх їх; брахма—верховний; махат йоніх̣—джерело народження в матеріальній субстанції; ахам—Я; бı̄джа-прадах̣—той, хто дає сім’я; піта̄—батько.

Переклад

Слід зрозуміти, що всі види життя, о сину Кунтı̄, породжує лоно матеріальної природи, і що Я — батько, який дає сім’я.

Коментар

У цьому вірші пояснюється, що Верховний Бог-Особа, Кр̣шн̣а, є первинним батьком усіх живих істот. Живі істоти — це поєднання духовної й матеріальної природи. Такі істоти живуть не тільки на цій планеті, але також на всіх інших планетах, аж до самої вищої, де мешкає Брахма̄. Скрізь є живі істоти: в землі, в воді, у вогні. Всі вони з’являються з лона матері, матеріальної природи, яку запліднює сім’я Кр̣шн̣и. Зміст вірша в тому, що живих істот зачато в матеріальному світі й вони виходять з нього в момент творення в різноманітних формах, згідно зі своїми колишніми вчинками.

Текст

саттвам̇ раджас тама іті
ґун̣а̄х̣ пракр̣ті-самбгава̄х̣
нібадгнанті маха̄-ба̄хо
дехе дехінам авйайам

Послівний переклад

саттвам ґун̣а доброчесності; раджах̣ ґун̣а пристрасті; тамах̣ґун̣а невігластва; іті—таким чином; ґун̣а̄х̣—якості; пракр̣ті—матеріальної природи; самбгава̄х̣—витворені з; нібадгнанті— обумовлюють; маха̄-ба̄хо—о міцнорукий; дехе—у тілі; дехінам— живу істоту; авйайам—вічного.

Переклад

Матеріальну природу складають три ґун̣и: благочестя, пристрасть та невігластво. І коли вічна жива істота входить у зв’язок з природою, о міцнорукий Арджуно, ці ґун̣и обумовлюють її.

Коментар

Жива істота, бувши трансцендентною, не має нічого спільного з матеріальною природою. Але її обумовлює матеріальний світ, і тому вона діє під чарами трьох ґун̣ матеріальної природи. Живі істоти мають різні типи тіл, що відповідають різним аспектам природи, і вони змушені діяти згідно з цією природою. Такою є причина різноманітності проявлень щастя та страждань.

Текст

татра саттвам̇ нірмалатва̄т
прака̄ш́акам ана̄майам
сукга-сан̇ґена бадгна̄ті
джн̃а̄на-сан̇ґена ча̄наґга

Послівний переклад

татра—там; саттвамґун̣а благочестя; нірмалатва̄т—бувши найчистішим в матеріальному світі; прака̄ш́акам—той, що сяє; ана̄майам—позбавлений будь-яких гріховних наслідків; сукга—щастя; сан̇ґена—путами; бадгна̄ті—обумовлює; джн̃а̄на—знання; сан̇ґена—путами; ча—також; анаґга—о безгрішний.

Переклад

О безгрішний, ґун̣а благочестя, що чистіша проти інших, просвітлює і звільняє від наслідків усіх гріхів. Тих, хто перебуває під впливом цієї ґун̣и, обумовлює відчуття щастя та знання.

Коментар

Є різні види живих істот, яких обумовлює матеріальна природа; одні з них щасливі, інші дуже активні, треті безпорадні. Всі ці різновиди психологічних виявів є причинами обумовленого становища істот в природі. Яким чином вони по–різному стали обумовленими, з’ясовано в цій частині Бгаґавад-ґı̄ти. Спочатку розглядається ґун̣а благочестя. Розвиваючи в матеріальному світі ґун̣у благочестя, людина стає мудрішою від тих, хто обумовлений по-іншому. На людину в ґун̣і благочестя менше впливають матеріальні злигодні, і вона свідомо розвиває матеріальні знання. Бра̄хман̣и, як вважають, перебувають у ґун̣і благочестя, представляють цей тип. Відчуття щастя в ґун̣і благочестя існує завдяки тому, що в цій ґун̣і людина більш-менш вільна від наслідків гріховних вчинків. І справді, у ведичній літературі сказано, що ґун̣а благочестя означає більше знання і більше щастя.

Але проблема полягає в тому, що коли людина перебуває в ґун̣і благочестя, вона звикає, завдяки своїм знанням, відчувати власну перевагу над іншими. Так вона стає обумовленою. Прикладом цього є вчені та філософи; кожен з них пишається своїми знаннями, а з того, що взагалі вони схильні покращувати умови свого життя, випливає почуття своєрідного матеріального щастя. Це почуття щастя, що наростає в обумовленому житті, зв’язує їх ґун̣ою благочестя матеріальної природи. Діяльність у ґун̣і благочестя приваблює їх, і доки існує така схильність, вони змушені приймати певний тип тіла в межах ґун̣ природи. Таким чином, вони втрачають саму можливість звільнитися або перейти в духовний світ. Знову й знову жива істота може народжуватись філософом, вченим або поетом, щоб знову заплутуватись у тих же самих невигідних умовах народження та смерті. Але, перебуваючи під впливом ілюзії матеріальної енерґії, людина вважає подібне життя приємним.

Текст

раджо ра̄ґа̄тмакам̇ віддгі
тр̣шн̣а̄-сан̇ґа-самудбгавам
тан нібадгна̄ті каунтейа
карма-сан̇ґена дехінам

Послівний переклад

раджах̣ґун̣а пристрасті; ра̄ґа-а̄тмакам—народжений із бажання або хтивості; віддгі—знай; тр̣шн̣а̄—жадання; сан̇ґа—спілкування; самудбгавам—утворений із; тат—це; нібадгна̄ті—зв’язує; каунтейа—син Кунтı̄; карма-сан̇ґена—путами кармічної діяльності; дехінам—втіленого.

Переклад

Модус пристрасті народжується з необмежених бажань та прагнень, о сину Кунтı̄, і внаслідок цього втілена жива істота прив’язується до матеріальної кармічної діяльності.

Коментар

Суттєвою ознакою ґун̣и пристрасті є взаємний потяг чоловіка й жінки. Жінку вабить до чоловіка, чоловіка до жінки. Це називають ґун̣ою пристрасті. І коли вплив ґун̣и пристрасті на людину зростає, вона дедалі більше жадає матеріальних насолод. Вона хоче насолоджуватись, задовольняючи свої чуття. Задля свого почуттєвого задоволення, людина, яка перебуває під впливом ґун̣и пристрасті, прагне пошани в суспільстві й країні, й хоче мати щасливу родину, дім, дружину, гарних дітей. Усе це — породження ґун̣и пристрасті. Й доки людина прагне їх, вона змушена тяжко трудитись. Тому тут ясно вказано, що така людина прив’язується до плодів своєї діяльності й відтак ця діяльність сковує її. Щоб задовольнити дітей, дружину, суспільство й підтримувати свій престиж, людина повинна трудитись. Таким чином, матеріальний світ у тій чи іншій мірі перебуває в ґун̣і пристрасті. Сучасну цивілізацію вважають передовою, якщо брати за мірило ґун̣у пристрасті. А перед цим розвинутою вважали цивілізацію, яка перебувала в ґун̣і благочестя. І якщо для людей в ґун̣і благочестя немає звільнення, то що ж тоді казати про тих, що загрузли в ґун̣і пристрасті?

Текст

тамас тв аджн̃а̄на-джам̇ віддгі
моханам̇ сарва-дехіна̄м
прама̄да̄ласйа-нідра̄бгіс
тан нібадгна̄ті бга̄рата

Послівний переклад

тамах̣ґун̣а невігластва; ту — але; джн̃а̄на-джам — утворений невіглаством; віддгі—знай; моханам—омана; сарва-дехіна̄м—усіх втілених істот; прама̄да—безумством; а̄ласйа—лінощами; нідра̄бгіх̣—і сном; тат—це; нібадгна̄ті—зв’язує; бга̄рата—син Бгарати.

Переклад

О сину Бгарати, знай, що ґун̣а пітьми, що породжена з невігластва, — причина омани всіх втілених живих істот. Наслідок цієї ґун̣и — безумство, лінощі й сон, що зв’язують обумовлену душу.

Коментар

У даному вірші велике значення має специфічно вжите слово ту. Воно вказує, що ґун̣а невігластва — це дуже своєрідна якість втіленої душі. Ґун̣а невігластва цілком протилежна ґун̣і благочестя. Перебуваючи в ґун̣і благочестя й розвиваючи знання, людина може збагнути суть речей, але в ґун̣і невігластва все навпаки. Той, кого зачарувала ґун̣а невігластва, божеволіє, а безумець не здатний зрозуміти що до чого, і замість того, щоб вдосконалюватись, людина деґрадує. У ведичній літературі знаходимо визначення ґун̣и невігластва: васту-йа̄тга̄тмйа-джн̃а̄на̄варакам̇ віпарйайа-джн̃а̄на-джанакам̇ тамах̣. Під чарами невігластва людина не здатна усвідомлювати речі такими, якими вони є насправді. Наприклад, кожен бачить, що його дід вмер, отже, він також помре згодом. Людина смертна. Діти, яких вона зачала, теж помруть. Таким чином, смерть неминуча. Однак люди продовжують шалено накопичувати гроші, працюючи день і ніч, і не дбають про вічну душу. Це — божевілля. У своєму безумстві люди байдужі до вдосконалення своєї духовної свідомості. Такі люди надзвичайно ледачі. Коли їм пропонують об’єднуватися заради духовного поступу, це не дуже цікавить їх. Вони навіть не такі діяльні, як люди в ґун̣і пристрасті. Тому, однією з ознак людини, яка перебуває в ґун̣і невігластва, є те, що вона спить більше, ніж потрібно. Шести годин цілком досить для сну, але той, хто перебуває в ґун̣і невігластва, спить щонайменше десять, а то й дванадцять годин на добу. Така людина завше має пригнічений вигляд, вона схильна вживати дурманні речовини й забагато спати. Такими є ознаки людини, яку обумовлює ґун̣а невігластва.

Текст

саттвам̇ сукге сан̃джайаті
раджах̣ карман̣і бга̄рата
джн̃а̄нам а̄вр̣тйа ту тамах̣
прама̄де сан̃джайатй ута

Послівний переклад

саттвамґун̣а благочестя; сукге—до щастя; сан̃джайаті—прив’язує; раджах̣ґун̣а пристрасті; карман̣і—до кармічної діяльності; бга̄рата—син Бгарати; джн̃а̄нам—знання; а̄вр̣тйа—покриваючи; ту—але; тамах̣ґун̣а невігластва; прама̄де—до безумства; сан̃джайаті—прив’язує; ута—сказано.

Переклад

О сину Бгарати, в ґун̣і благочестя людину обумовлює щастя, пристрасть штовхає її до кармічної діяльності, а невігластво, покриваючи знання людини, прирікає її на безумство.

Коментар

Людина в ґун̣і благочестя знаходить задоволення в роботі або інтелектуальних заняттях. Філософ, дослідник або вчитель можуть працювати у відповідних галузях знання і знаходити в цьому задоволення. Людина в ґун̣і пристрасті може виконувати кармічну діяльність: вона намагається здобути якомога більше коштів й витратити їх на благодійні цілі. Інколи вона пробує відкривати лікарні, дає гроші благодійним закладам тощо. Такими є ознаки людини, яка перебуває в ґун̣і пристрасті. Натомість ґун̣а невігластва потьмарює знання. Що б не робила людина в ґун̣і невігластва, ніщо не йде на користь ані їй, ані іншим.

Текст

раджас тамаш́ ча̄бгібгӯйа
саттвам̇ бгаваті бга̄рата
раджах̣ саттвам̇ тамаш́ чаіва
тамах̣ саттвам̇ раджас татга̄

Послівний переклад

раджах̣ґун̣а пристрасті; тамах̣ґун̣а невігластва; ча—також; абгібгӯйа—перевершуючи; саттвамґун̣а благочестя; бгаваті— переважає; бга̄рата—син Бгарати; раджах̣—ґун̣а пристрасті; саттвамґун̣а благочестя; тамах̣ґун̣а невігластва; ча—також; ева—подібно до цього; тамах̣—ґун̣а невігластва; саттвамґун̣а благочестя; раджах̣ґун̣а пристрасті; татга̄—таким чином.

Переклад

Інколи ґун̣а благочестя переважає, перемагаючи ґун̣и пристрасті й невігластва, о син Бгарати. Інколи ґун̣а пристрасті перемагає благочестя і невігластво. А інколи невігластво перемагає благочестя і пристрасть. Так і триває ця постійна боротьба за перевагу.

Коментар

Коли переважає ґун̣а пристрасті, ґун̣а благочестя й невігластва пригнічуються. Коли зростає вплив ґун̣и доброчесності, пристрасть і невігластво зазнають поразки, а коли переважає ґун̣а невігластва, програють пристрасть і доброчесність. Така боротьба триває постійно. Тому той, хто всерйоз намагається розвивати свідомість Кр̣шн̣и, повинен вийти за межі цих трьох ґун̣. Перевага якоїсь певної ґун̣и природи проявляється в поведінці людини, в її діяльності, в тому, як вона їсть тощо. Про все це йтиме мова в дальших главах. Але, захотівши, за допомогою відповідної практики людина може розвинути в собі якості благочестя й тим перемогти ґун̣и невігластва й пристрасті. Таким же чином можна розвинути в собі якості пристрасті, подолавши благочестя й невігластво. Або можна розвинути якості невігластва й отримати перемогу над благочестям й пристрастю. Тільки благочестя, незважаючи на те, що взагалі існує три ґун̣и матеріальної природи, може осяяти цілеспрямовану людину, і та, вийшовши за межі й цієї ґун̣и, зможе досягти чистої благості, стану, який називають станом васудеви, в якому людина може збагнути науку про Бога. З того, як діє людина, стає зрозумілим, у якому з ґун̣ природи вона перебуває.

Текст

сарва-два̄решу дехе ’смін
прака̄ш́а упаджа̄йате
джн̃а̄нам̇ йада̄ тада̄ відйа̄д
вівр̣ддгам̇ саттвам ітй ута

Послівний переклад

сарва-два̄решу—у всіх брамах; дехе асмін—у цьому тілі; прака̄ш́ах̣—властивість освітлювати; упаджа̄йате—розвивається; джн̃а̄нам—знання; йада̄—коли; тада̄—тоді; відйа̄т—знай; вівр̣ддгам— збільшився; саттвамґун̣а благочестя; іті ута—так сказано.

Переклад

Дію ґун̣и благочестя можна відчути, коли всі брами тіла освітлює знання.

Коментар

В людському тілі є дев’ять брам: очі, вуха, ніздрі, рот, ґеніталії й анус. Коли всі брами тіла освітлено ознаками благості, це означає, що людина розвинула в собі ґун̣у благочестя. Перебуваючи в ґун̣і благочестя, вона здатна бачити речі, якими вони є, слухати про істинний стан речей і відчувати справжній смак до цього. Людина очищується зсередини і зовні. В кожній з брам тіла розвиваються ознаки щастя, — так впливає ґун̣а благочестя.

Текст

лобгах̣ правр̣ттір а̄рамбгах̣
карман̣а̄м аш́амах̣ спр̣ха̄
раджасй ета̄ні джа̄йанте
вівр̣ддге бгаратаршабга

Послівний переклад

лобгах̣ — жадібність; правр̣ттіх̣ — діяльність; а̄рамбгах̣ — зусилля; карман̣а̄м—в діяльності; аш́амах̣—непідвладність контролю; спр̣ха̄—бажання; раджасіґун̣а пристрасті; ета̄ні—усі такі; джа̄йанте — розвиваються; вівр̣ддге — коли зростає; бгарата-р̣шабга—о кращий з нащадків Бгарати.

Переклад

О провідник Бга̄рат, коли зростає вплив ґун̣и пристрасті, розвиваються ознаки сильної прихильності, кармічної діяльності, надмірних зусиль і непідвладних контролю бажань і жаги.

Коментар

Людина, яка перебуває під впливом ґун̣и пристрасті, ніколи не буває задоволена своїм становищем: вона пристрасно бажає поліпшити його. Якщо вона хоче збудувати собі дім, то докладає всіх зусиль, щоб поставити розкішний особняк, ніби збираючись жити в ньому вічно. В ній розвивається жага до почуттєвих насолод. Але почуттєвим насолодам немає кінця. Людина завжди прагне бути в своєму домі, зі своєю родиною й бажає, щоб її чуттєве задоволення ніколи не закінчувалось. Все це властиве ґун̣і пристрасті.

Текст

апрака̄ш́о ’правр̣ттіш́ ча
прама̄до моха ева ча
тамасй ета̄ні джа̄йанте
вівр̣ддге куру-нандана

Послівний переклад

апрака̄ш́ах̣ — пітьма; аправр̣ттіх̣ — бездіяльність; ча — і; прама̄дах̣—безумство; мохах̣—ілюзія; ева—неодмінно; ча—також; тамасіґун̣а невігластва; ета̄ні—ці; джа̄йанте—проявляються; вівр̣ддге—коли розвинутий; куру-нандана—син Куру.

Переклад

Коли посилюється ґун̣а невігластва, о сину Куру, тоді проявляється морок, бездіяльність, безумство та ілюзія.

Коментар

Коли немає просвіти, немає і знання. Людина, що перебуває в ґун̣і невігластва, не керується релігійними засадами, що впорядковують життя; вона бажає діяти за власними примхами, без усякої мети. Навіть якщо вона здатна працювати, вона не докладає до цього жодних зусиль. Такий стан називають ілюзією. Хоча свідомість і присутня в ній, вона живе бездіяльним життям. Такими є ознаки людини, що перебуває під впливом ґун̣и невігластва.

Текст

йада̄ саттве правр̣ддге ту
пралайам̇ йа̄ті деха-бгр̣т
тадоттама-віда̄м̇ лока̄н
амала̄н пратіпадйате

Послівний переклад

йада̄—коли; саттвеґун̣а благочестя; правр̣ддге—розвинутий; ту—але; пралайам—до смерті; йа̄ті—йде; деха-бгр̣т—втілений; тада̄ — тоді; уттама-віда̄м — великих мудреців; лока̄н — планет; амала̄н—чистих; пратіпадйате—досягає.

Переклад

Якщо людина помирає в ґун̣і благочестя, вона досягає вищих планет, чистих планет великих мудреців.

Коментар

Людина в ґун̣і благочестя досягає таких вищих планетних систем, як Брахмалока або Джаналока й там насолоджується райським щастям. Важливим є слово амала̄н, воно означає «вільний від ґун̣ пристрасті й невігластва». Матеріальний світ сповнений скверни, але ґун̣а благочестя є найчистіша форма існування в ньому. Існують різні планети для різних видів живих істот. І ті з них, що померли в ґун̣і благочестя, підіймаються на планети, де живуть великі мудреці та великі віддані.

Текст

раджасі пралайам̇ ґатва̄
карма-сан̇ґішу джа̄йате
татга̄ пралı̄нас тамасі
мӯд̣га-йонішу джа̄йате

Послівний переклад

раджасі — у пристрасті; пралайам — смерті; ґатва̄ — досягаючи; карма-сан̇ґішу—в оточенні тих, хто вдається до кармічної діяльності; джа̄йате—народжується; татга̄—подібно; пралı̄нах̣—той, хто помер; тамасі—у невігластві; мӯд̣га-йонішу—в тваринних формах; джа̄йате—народжується.

Переклад

Якщо людина помирає в ґун̣і пристрасті, вона народжується серед тих, хто зайнятий кармічною діяльністю, а скінчивши життя в ґун̣і невігластва, вона народжується в царстві тварин.

Коментар

Деякі люди вважають, що душа, досягнувши рівня людського життя, вже не залишатиме його. Це помилкова думка. Згідно з даним віршем, той, хто розвинув у собі ґун̣у невігластва, після смерті опускається до тваринної форми життя. З цього рівня він знову муситиме підійматися еволюційним шляхом, аби знову досягнути людської форми життя. Тому, якщо хтось насправді серйозно ставиться до людського життя, він повинен звернутися до якості благочестя й за допомогою сприятливого спілкування вийти за межі впливу всіх ґун̣ і досягти свідомості Кр̣шн̣и. В цьому полягає мета людського життя. Інакше немає жодної запоруки, що людина зможе зберегти свою людську подобу.

Текст

карман̣ах̣ сукр̣тасйа̄хух̣
са̄ттвікам̇ нірмалам̇ пгалам
раджасас ту пгалам̇ дух̣кгам
аджн̃а̄нам̇ тамасах̣ пгалам

Послівний переклад

карман̣ах̣ — роботи; су-кр̣тасйа — доброчесного; а̄хух̣ — кажуть; са̄ттвікам—у ґун̣і благочестя; нірмалам—очищене; пгалам—наслідок; раджасах̣ґун̣и пристрасті; ту—але; пгалам—наслідок; дух̣кгам—страждання; аджн̃а̄нам—безглуздя; тамасах̣ґун̣и невігластва; пгалам—наслідок.

Переклад

Наслідки благочестивої діяльності чисті, про неї кажуть, що її здійснюють в ґун̣і благочестя. Діяльність в ґун̣і пристрасті веде до злигоднів, а діяльність в ґун̣і невігластва — до глупоти.

Коментар

Наслідки благочестивої діяльності, виконуваної в ґун̣і благочестя, чисті. Тому мудреці, звільнившись від ілюзії, стають щасливими. Натомість діяльність у ґун̣і пристрасті тягне за собою одні лише страждання. Будь-яку діяльність задля матеріального щастя приречено на поразку. Наприклад, якщо людина хоче володіти хмарочосом, то крізь яку ж силу людських мук необхідно пройти, перш ніж такий хмарочос буде збудований. Той, хто фінансує будівництво, повинен подолати численні перешкоди, аби заробити необхідну величезну суму, а всі ті, що впряглись у це важке ярмо будівельних робіт, змушені працювати не покладаючи рук. Страждання очевидні. Тому Бгаґавад-ґı̄та̄ вчить, що будь-яка діяльність, яка провадиться в ґун̣і пристрасті, безумовно, приносить великі нещастя. Звичайно, при цьому можна зазнати крихту уявного щастя: «Я — хазяїн цього будинку, я маю гроші!», але таке щастя оманливе.

Щодо ґун̣и невігластва, то той, хто діє у ньому, позбавлений знання, і, отже, всі його дії в цьому житті ведуть до злиднів, а в майбутньому йому доведеться опуститись до тваринної форми. Життя тварини сповнене страждань, хоча під впливом ілюзорної енерґії, ма̄йі, вона цього не розуміє. Вбивство невинних тварин відбувається в ґун̣і невігластва. Їхні вбивці не знають, що в майбутньому тварини отримають відповідні тіла, придатні до того, щоб убити своїх мучителів. Таким є закон природи. В людському суспільстві вбивця людини повинен бути страченим на шибениці. Це — закон держави. Але під дією ґун̣и невігластва люди не усвідомлюють, що існує всезагальна держава, якою керує Верховний Господь. Кожна жива істота — Господнє дитя, і Він не прощає вбивства навіть мурашки. За все чекає відплата. Тому потурати вбивству тварин задля того, щоб смакувати їхнє м’ясо, є величезним невіглаством. Людині нема потреби забивати тварин, адже Бог дав їй стільки чудових продуктів. Але якщо людина все ж таки дозволяє собі їсти м’ясо, то це означає, що вона діє в ґун̣і невігластва й затьмарює своє майбутнє. З усіх різновидів знищення тварин убивство корів — найбільш ганебний, тому що корови забезпечують нас молоком, чудовим й універсальним продуктом, який приносить людині стільки радості. Вбивати корів на бойнях — це акт найбрутальнішого невігластва. У ведичній літературі (Р̣ґ Веда 9.46.4) слова ґобгіх̣ прı̄н̣іта-матсарам вказують, що той, хто повністю вдовольняється молоком, а проте вбиває корову, — той перебуває у найгрубішому невігластві. У ведичній літературі є молитва:

намо брахман̣йа-дева̄йа
ґо-бра̄хман̣а-хіта̄йа ча
джаґад-дгіта̄йа кр̣шн̣а̄йа
ґовінда̄йа намо намах̣

«Мій Господи, Ти — благодійник корів та бра̄хман̣. Ти зичиш добра суспільству людей і всьому світові» (Вішн̣у Пура̄н̣а 1.19.65). Особливе значення в цій молитві надається захисту корів та бра̄хман̣. Бра̄хман̣и символізують собою духовну освіту, а корови — символ найбільш цінної їжі; цим двом видам живих істот, бра̄хман̣ам і коровам, слід виявляти все можливе заступництво — що і визначає справжній поступ цивілізації. В сучасному суспільстві люди занедбали духовне знання, натомість усіляко заохочується вбивство корів. Звідси можна зрозуміти, що людське суспільство простує в хибному напрямкові і тим самим стверджує свій майбутній вирок. Цивілізація, яка змушує своїх громадян стати тваринами в наступному житті, звичайно, не є гуманною. Модуси пристрасті й невігластва ведуть сучасну цивілізацію неправильним шляхом. Це дуже небезпечна епоха, і всі нації повинні подбати про те, щоб поширити найдоступніший спосіб удосконалення — свідомість Кр̣шн̣и, — щоб врятувати людство від страшної небезпеки.

Текст

саттва̄т сан̃джа̄йате джн̃а̄нам̇
раджасо лобга ева ча
прама̄да-мохау тамасо
бгавато ’джн̃а̄нам ева ча

Послівний переклад

саттва̄т—із ґун̣и благочестя; сан̃джа̄йате—розвивається; джн̃а̄нам—знання; раджасах̣—із ґун̣и пристрасті; лобгах̣—жадібність; ева—неодмінно; ча—також; прама̄да—божевілля; мохау—й ілюзія; тамасах̣—із ґун̣и невігластва; бгаватах̣—розвиваються; аджн̃а̄нам—безглуздя; ева—неодмінно; ча—також.

Переклад

З ґун̣и благочестя розвивається істинне знання, з ґун̣и пристрасті розвивається жадібність, а з ґун̣и невігластва розвиваються дурість, безумство й ілюзія.

Коментар

Сучасна цивілізація не дуже відповідає природі живих істот, і тому їм радять звернутись до свідомості Кр̣шн̣и. За допомогою свідомості Кр̣шн̣и суспільство підніметься до ґун̣и благочестя. Коли набуває розвитку ґун̣а благочестя, люди бачать речі такими, якими вони є. Люди в ґун̣і невігластва подібні до тварин і не можуть ясно бачити, що ж відбувається. Наприклад, перебуваючи в ґун̣і невігластва, вони не розуміють, що, забиваючи тварину, вони накликають на себе наглу смерть у наступному житті від цієї ж самої тварини. Люди, що позбавлені істинного знання, стають безвідповідальними. Щоб припинити цю безвідповідальність, потрібне навчання, яке сприяло б розвитку в людях ґун̣и благочестя. Отримуючи істинну освіту в ґун̣і благочестя, вони віднайдуть розум й досконале розуміння справжнього стану речей. Тоді люди будуть щасливими й житимуть у достатках. Навіть якщо більшість людей не матиме щастя й життєвих вигод, але коли хоча б деяка частина з них розвине в собі свідомість Кр̣шн̣и й досягне ґун̣и благочестя, то з’явиться можливість миру й процвітання в усьому світі. В протилежнім випадку, в світі, що охоплений ґун̣ами пристрасті й невігластва, не може бути ні миру, ні процвітання. В ґун̣і пристрасті люди стають пожадливими, а їхня жага почуттєвого задоволення не знає меж. Неважко помітити, що навіть маючи достатньо грошей і можливостей для задоволення своїх почуттів, людина не знаходить ні щастя, ні душевного спокою. Воно й неможливо, бо людина перебуває в ґун̣і пристрасті. Якщо людина прагне щастя, їй не допоможуть гроші, вона повинна піднятись до ґун̣и благочестя за допомогою свідомості Кр̣шн̣и. Той, хто перебуває в ґун̣і пристрасті, нещасний не лише в своїх думках, фахова діяльність також завдає йому чимало клопоту. Він повинен винаходити численні плани, аби добути достатню кількість грошей на збереження свого статус-кво. Все його життя — суцільне нещастя. А в ґун̣і невігластва люди стають безумцями. Страждаючи од свого життя, вони вживають наркотичні засоби, і таким чином ще більше занурюються в невігластво. Їхнє майбутнє дуже похмуре й безрадісне.

Текст

ӯрдгвам̇ ґаччганті саттва-стга̄
мадгйе тішт̣ганті ра̄джаса̄х̣
джаґганйа-ґун̣а-вр̣тті-стга̄
адго ґаччганті та̄маса̄х̣

Послівний переклад

ӯрдгвам—угору; ґаччганті—йдуть; саттва-стга̄х̣—ті, хто перебуває в ґун̣і благочестя; мадгйе—посередині; тішт̣ганті—мешкають; ра̄джаса̄х̣—ті, що перебувають у ґун̣і пристрасті; джаґганйа—огидний; ґун̣а—якість; вр̣тті-стга̄х̣—чиє заняття; адгах̣— вниз; ґаччганті—йдуть; та̄маса̄х̣—ті, хто преребуває в ґун̣і невігластва.

Переклад

Ті, хто перебуває в ґун̣і благочестя, поступово піднімаються на вищі планети; живі істоти, які перебувають у ґун̣і пристрасті, живуть на земних планетах; ті ж, на кого впливає бридка ґун̣а невігластва, опускаються в пекельні світи.

Коментар

У цьому вірші дуже виразно змальовано результати діяльності, виконуваної в трьох ґун̣ах природи. Існує вища планетна система, яка складається з райських планет, де мешкають високорозвинуті живі істоти. Відповідно до ступеня розвитку ґун̣и благочестя жива істота може потрапити на різноманітні планети цієї системи. Найвищою планетою є Сатйалока, або Брахмалока, де мешкає головна особистість нашого всесвіту — Господь Брахма̄. Ми вже бачили, як важко нам уявити собі дивовижні умови життя на Брахмалоці, але найвища форма існування — в ґун̣і благочестя — може перенести нас туди.

Ґун̣а пристрасті змішується з іншими ґун̣ами. Він перебуває посередині, між ґун̣ами благочестя й невігластва. Людина не завжди якісно однорідна; навіть якщо на неї впливає винятково ґун̣а пристрасті, вона просто залишатиметься на Землі у вигляді царя або ж багатія. Втім, вона може підти і вниз, тому що на неї впливає певна суміш ґун̣. Люди Землі, знаходячись під впливом ґун̣ пристрасті й невігластва, не зможуть силоміць, за допомогою механізмів, наблизитись до вищих планет. Крім того, може трапитись так, що, перебуваючи під впливом ґун̣и пристрасті, в наступному житті людина може збожеволіти.

Найнижчу ґун̣у, ґун̣у невігластва, названо тут огидною. Наслідки розвитку невігластва дуже й дуже небезпечні. Невігластво — нижча якість матеріальної природи. Нижче людського рівня існують вісім мільйонів видів життя: птахи, звірі, плазуни, дерева тощо; і відповідно до рівня свого невігластва, людина опускається до таких жахливих умов існування. Тут дуже важливим є слово та̄маса̄х̣. Воно стосується тих, хто постійно перебуває в невігластві, не підіймаючись до більш високої ґун̣и. Їхнє майбутнє дуже сумне.

Але навіть для людей у ґун̣і пристрасті й невігластва є можливість піднятись до ґун̣и благочестя, й можливість ця — свідомість Кр̣шн̣и. Той же, хто не використовує такої сприятливої можливості, безумовно залишатиметься в нижчих ґун̣ах.

Текст

на̄нйам̇ ґун̣ебгйах̣ карта̄рам̇
йада̄ драшт̣а̄нупаш́йаті
ґун̣ебгйаш́ ча парам̇ ветті
мад-бга̄вам̇ со ’дгіґаччгаті

Послівний переклад

на—не; анйам—іншого; ґун̣ебгйах̣—крім якостей; карта̄рам—виконавця; йада̄—коли; драшт̣а̄—той, хто бачить; анупаш́йаті—бачить належним чином; ґун̣ебгйах̣—до ґун̣ природи; парам—трансцендентний; ветті—знає; мат-бга̄вам—до Моєї духовної природи; сах̣—він; адгіґаччгаті—піднімається.

Переклад

Коли людина з усією певністю бачить, що немає іншого виконавця будь-якої діяльності, крім ґун̣ природи, й знає Верховного Господа, трансцендентного щодо всіх цих ґун̣, вона досягає Моєї духовної природи.

Коментар

Людина може вийти за межі всякого впливу ґун̣ матеріальної природи, просто правильно зрозумівши, як вони діють, і зробити це вона може за допомогою душ, які усвідомили свою власну сутність. Кр̣шн̣а є істинний духовний учитель, і Він наділяє духовним знанням Арджуну. Так само й ми повинні вивчати цю науку діяльності згідно з ґун̣ами природи за допомогою тих, хто цілком перебуває в свідомості Кр̣шн̣и, бо інакше життя людини піде в неправильному напрямкові. За допомогою настанов істинного духовного вчителя людина може дізнатись про своє духовне становище, про своє матеріальне тіло й чуття, про те, яким чином вона заплутується, і як її зачаровують ґун̣и матеріальної природи. Безпорадну, її затиснено в лещатах ґун̣, але, усвідомивши своє істинне становище, вона може досягти трансцендентного рівня й вийти на простори духовного життя. Насправді, жива істота не виконує всю цю різноманітну діяльність. Вона змушена діяти, тому що перебуває в тілі певного типу й її діяльність скеровують певні ґун̣и матеріальної природи. Доки людина не отримає допомоги від авторитетної духовної особистості, вона не зможе зрозуміти свого справжнього становища. Спілкуючись з істинним духовним вчителем, людина може усвідомити своє істинне становище, і, керуючись таким розумінням, отримує можливість надійно закріпитись на досконалому рівні свідомості Кр̣шн̣и. Людина в свідомості Кр̣шн̣и непідвладна чарам ґун̣ матеріальної природи. Як про це вже йшла мова у сьомій главі, той, хто вручив себе Кр̣шн̣і, вивільнюється з-під впливу матеріальної природи. Людина, що здатна бачити речі такими, якими вони є, поступово виходить з-під впливу матеріальної природи.

Текст

ґун̣а̄н ета̄н атı̄тйа трı̄н
дехı̄ деха-самудбгава̄н
джанма-мр̣тйу-джара̄-дух̣кгаір
вімукто ’мр̣там аш́нуте

Послівний переклад

ґун̣а̄н—якості; ета̄н—усі ці; атı̄тйа—переважаючи; трı̄н—три; дехı̄—втілений; деха—тіло; самудбгава̄н—зв’язані з; джанма—народження; мр̣тйу—смерті; джара̄—і старості; дух̣кгаіх̣—нещастя; вімуктах̣ — звільнившись від; амр̣там — нектаром; аш́нуте — він насолоджується.

Переклад

Коли втілена істота здатна вийти за межі трьох ґун̣, пов’язаних з матеріальним тілом, вона може звільнитись від народження, смерті, старості й завдаваних ними страждань, а також відчути смак нектару безсмертя ще в цьому житті.

Коментар

У даному вірші пояснюється, як людина, що сповнена свідомості Кр̣шн̣и, навіть залишаючись в матеріальному тілі, спроможна утримуватись на трансцендентному рівні. Санскритське слово дехı̄ означає «втілений». Хоча істота і перебуває в матеріальному тілі, вона, розвиваючи духовне знання, може звільнитись від впливу ґун̣ природи. Вона отримує можливість насолоджуватись щастям духовного життя ще в цьому тілі, щоб потім, залишивши його, піднятись просто на духовне небо. Навіть у цьому тілі жива істота може пізнати духовне щастя. Іншими словами, віддане служіння в свідомості Кр̣шн̣и є ознака звільнення з матеріальних кайданів, про що йтиме мова у вісімнадцятій главі. Звільнившись від впливу ґун̣ матеріальної природи, людина звертається до відданого служіння.

Текст

арджуна ува̄ча

каір лін̇ґаіс трı̄н ґун̣а̄н ета̄н
атı̄то бгаваті прабго
кім-а̄ча̄рах̣ катгам̇ чаіта̄м̇с
трı̄н ґун̣а̄н атівартате

Послівний переклад

арджунах̣ ува̄ча—Арджуна сказав; каіх̣—якими; лін̇ґаіх̣—ознаками; трı̄н—три; ґун̣а̄н—якості; ета̄н—усі ці; атı̄тах̣—перевершивший; бгаваті—стає; прабго—о мій Господи; кім—яке; а̄ча̄рах̣—поведінка; катгам—як; ча—також; ета̄н—ці; трı̄н—три; ґун̣а̄н—якості; атівартате—перевершує.

Переклад

Арджуна спитав: Мій дорогий Господь, якими є ознаки людини, що піднеслась над цими трьома ґун̣ами? Як вона поводиться? І як перемагає ґун̣и природи?

Коментар

Питання, що їх задав Арджуна в цьому вірші, дуже доречні. Він прагне дізнатись, якими є ознаки людини, що вже вийшла за межі впливу матеріальних ґун̣. Як людина може довідатись, що вона вже подолала вплив ґун̣ матеріальної природи? Друге питання стосується того, як вона живе і що вона робить. Чи керується вона у своїй діяльності якимись засадами, що впорядковують її життя? Потім Арджуна запитує про способи, за допомогою яких можна досягти трансцендентної природи. Це дуже важливо. Доки людина не знає безпосереднього способу, який допомагав би їй постійно перебувати в трансцендентному стані, ознаки такого стану не можуть проявитись у ній. Тому всі ці питання Арджуни дуже важливі, і Господь відповідає на них.

Текст

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
прака̄ш́ам̇ ча правр̣ттім̇ ча
мохам ева ча па̄н̣д̣ава
на двешт̣і самправр̣тта̄ні
на нівр̣тта̄ні ка̄н̇кшаті
уда̄сı̄на-вад а̄сı̄но
ґун̣аір йо на віча̄лйате
ґун̣а̄ вартанта ітй евам̇
йо ’ватішт̣гаті нен̇ґате
сама-дух̣кга-сукгах̣ сва-стгах̣
сама-лошт̣а̄ш́ма-ка̄н̃чанах̣
тулйа-прійа̄прійо дгı̄рас
тулйа-нінда̄тма-сам̇стутіх̣
мана̄пама̄найос тулйас
тулйо мітра̄рі-пакшайох̣
сарва̄рамбга-парітйа̄ґı̄
ґун̣а̄тı̄тах̣ са учйате

Послівний переклад

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча—Верховний Бог-Особа сказав; прака̄ш́ам— просвітлення; ча—і; правр̣ттім—прихильність; ча—і; мохам— ілюзія; ева ча—також; па̄н̣д̣ава—син Па̄н̣д̣у; на двешт̣і—не ненавидить; самправр̣тта̄ні—приходу; на—не; нівр̣тта̄ні—залишення; ка̄н̇кшаті—бажає; уда̄сı̄нават—ніби нейтральний; а̄сı̄нах̣— розташований; ґун̣аіх̣—якостями; йах̣—той, хто; на—ніколи; віча̄лйате—схвильований; ґун̣а̄х̣—якості; вартанте—діють; іті евам— знаючи так; йах̣—той, хто; аватішт̣гаті—залишається; на—ніколи; ін̇ґате—коливається; сама—однаковий; дух̣кга—у нещасті; сукгах̣—і щасті; сва-стгах̣—розташований у собі; сама—однаковий; лошт̣а—до грудки землі; аш́ма—каменя; ка̄н̃чанах̣—золота; тулйа—хто однаково ставиться; прійа—до приємного; апрійах̣— небажаного; дгı̄рах̣—твердий; тулйа—рівний; нінда̄—у безслав’ї; а̄тма-сам̇стутіх̣—у возвеличенні; ма̄на—в пошані; апама̄найох̣— безчесті; тулйах̣ — рівний; тулйах̣ — рівний; мітра — до друзів; арі—і ворогів; пакшайох̣—до партій; сарва—усі; а̄рамбга—зусилля; парітйа̄ґı̄—той, хто відкинув; ґун̣а-атı̄тах̣—трансцендентний щодо матеріальних ґун̣ природи; сах̣—він; учйате—сказано, що є.

Переклад

Верховний Господь сказав: О сину Па̄н̣д̣у, в кому просвітлення, прив’язаність та ілюзія не викликають зненависті, коли вони є, і хто не прагне їх, коли вони зникають, хто стійко і спокійно переносить усі перипетії будь-яких взаємодій матеріальних якостей, залишаючись безучасним і трансцендентним, знаючи, що діють лише ґун̣и; хто, заглибившись у самого себе, однаково ставиться до щастя й нещастя; для кого грудка землі, камінь або золото суть одне, хто однаково приймає бажане й небажане, хто стійкий, хто завжди — вихваляють його чи ображають, шанують чи зневажають — залишається врівноваженим; хто однаково ставиться як до друга, так і до ворога і хто зрікся всієї матеріальної діяльності — про таку людину можна сказати, що вона піднеслась над ґун̣ами природи.

Коментар

Арджуна задав три питання, й Господь послідовно відповідає на них. У цих віршах Кр̣шн̣а спочатку вказує, що особистість, яка перебуває на трансцендентному рівні, нікому не заздрить й нічого не жадає. Якщо істота живе в цьому світі в матеріальному тілі, то слід розуміти, що вона перебуває під владою одного з трьох ґун̣ матеріальної природи. Коли вона взагалі покидає матеріальне тіло, вона вивільнюється з пазурів матеріальних ґун̣ природи. Але доки вона ще перебуває в матеріальному тілі, їй слід залишатись нейтральною. Жива істота повинна віддано служити Господу й відтак вона перестане ототожнювати себе з тілом. Доки людина усвідомлює своє матеріальне тіло, вона діє лише для задоволення своїх почуттів, але коли вона переносить свідомість на Кр̣шн̣у, її власне чуттєве задоволення припиняється само по собі. Живій істоті не потрібне матеріальне тіло, і їй немає потреби коритися його вказівкам. Модуси матеріальної природи діють у тілі, але духовна за своєю природою сутність перебуває осторонь цієї діяльності. Як же відмежуватися од ґун̣ природи? Жива істота досягає трансцендентного стану тоді, коли вона вже не прагне ані насолоджуватися тілом, ані покинути його. Така віддана душа, не докладаючи зайвих зусиль, природним чином звільнюється від впливу ґун̣ матеріальної природи.

Далі Арджуна запитує про поведінку людини в трансцендентному стані. Матеріалісти підвладні впливові так званих «слави» й «ганьби», що стосуються тіла, але людину в трансцендентному стані не турбують оманні хвала й зневага. Вона виконує свої обов’язки в свідомості Кр̣шн̣и й спокійно сприймає як шану, так і образи з боку інших. Вона приймає лише те, що сприяє виконанню її обов’язків у свідомості Кр̣шн̣и, бо інакше ніщо матеріальне — камінь то, чи золото — непотрібне їй. Вона вважає своїм близьким другом кожного, хто сприяє її діяльності в свідомості Кр̣шн̣и, і не відчуває ненависті до своїх так званих «ворогів». Вона однаково ставиться до всього. З її погляду все перебуває на одному рівні, бо вона добре розуміє, що матеріальне існування аж ніяк не заторкує її. Соціальні й політичні проблеми не порушують її спокою, бо вона знає справжню ціну тимчасовим переворотам та заворушенням. Вона не робить нічого заради себе. Вона може братись за будь-яку справу заради Кр̣шн̣и, але для себе не робить нічого. Діючи так, людина неодмінно досягає трансцендентного стану.

Текст

ма̄м̇ ча йо ’вйабгіча̄рен̣а
бгакті-йоґена севате
са ґун̣а̄н саматı̄тйаіта̄н
брахма-бгӯйа̄йа калпате

Послівний переклад

ма̄м—Мені; ча—також; йах̣—той, хто; авйабгіча̄рен̣а—неухильно; бгакті-йоґена—відданим служінням; севате—виявляє служіння; сах̣—він; ґун̣а̄нґун̣и матеріальної природи; саматı̄тйа—перевершуючи; ета̄н—усі ці; брахма-бгӯйа̄йа—піднесений на рівень Брахмана; калпате—стає.

Переклад

Той, хто цілком присвячує себе відданому служінню й непохитний за будь-яких обставин, одразу ж підіймається над ґун̣ами матеріальної природи й досягає рівня Брахмана.

Коментар

Цей вірш є відповіддю на третє питання Арджуни: «За допомогою яких засобів можна досягти трансцендентного становища?» Як пояснювалось раніше, матеріальний світ діє під чарами ґун̣ матеріальної природи. Людина не повинна втрачати спокій під впливом ґун̣ природи; замість занурювати свою свідомість в матеріалістичну діяльність, вона може спрямувати її на діяльність, пов’язану з Кр̣шн̣ою. Така діяльність відома як бгакті-йоґа, що означає завжди діяти для Кр̣шн̣и. Вона спрямована не тільки на Кр̣шн̣у, але також на Його різноманітні повновладні експансії, такі як Ра̄ма і На̄ра̄йан̣а. Кр̣шн̣а має безліч експансій. Вважають, що людина, яка присвятила себе служінню одній з форм Кр̣шн̣и або Його повновладних експансій, перебуває в трансцендентному стані. Треба також зауважити, що всі форми Кр̣шн̣и цілком трансцендентні, сповнені блаженства, знання та вічності. Такі особистісні проявлення Бога всемогутні й усевідаючі, і вони наділені всіма трансцендентними якостями. Отже, якщо людина з непохитною рішучістю віддає себе служінню Кр̣шн̣і або Його повновладним проявленням, то, попри надзвичайну складність подолання ґун̣ матеріальної природи, вона з легкістю зможе перевершити їх. Про це вже йшла мова в сьомій главі. Той, хто вручає себе Кр̣шн̣і, негайно долає вплив ґун̣ матеріальної природи. Віднайти свідомість Кр̣шн̣и, тобто присвятити себе відданому служінню Кр̣шн̣і означає стати на один рівень з Кр̣шн̣ою. Господь каже, що Його природа вічна, сповнена блаженства і знання, а живі істоти — це невід’ємні частки Верховного Господа, подібно до того, як частки золота складають якусь частину всієї золотоносної копалини. Тому жива істота, бувши духовною душею, досконала, як те золото, і якісно рівна Кр̣шн̣і. Однак, індивідуальна відмінність живої істоти зберігається — інакше не існувало б самого явища бгакті-йоґи. Бгакті-йоґа означає, що є Господь, є Його відданий, і між ними існують любовні взаємовідносини. Тому Верховний Бог-Особа й відданий існують як дві індивідуальності — інакше втрачається самий сенс бгакті-йоґи. Якщо жива істота не перебуває на тому ж самому трансцендентному рівні, що й Господь, вона не зможе служити Верховному Господеві. Щоб стати особистим слугою якого-небудь царя, людина повинна набути для цього відповідної кваліфікації. Таким чином, необхідна кваліфікація полягає в тому, щоб стати Брахманом, тобто звільнитися від усілякої матеріальної скверни. У ведичній літературі є вислів: брахмаіва сан брахма̄пй еті — «Вищого Брахмана досягають ті, хто сам став Брахманом». Це означає, що потрібно стати якісно єдиним з Брахманом. Досягши Брахмана, жива істота ніколи не втрачає тотожності з Брахманом, зберігаючи при тому свою вічну індивідуальну особистість.

Текст

брахман̣о хі пратішт̣га̄хам
амр̣тасйа̄вйайасйа ча
ш́а̄ш́ватасйа ча дгармасйа
сукгасйаіка̄нтікасйа ча

Послівний переклад

брахман̣ах̣—безособистісного брахмаджйоті; хі—неодмінно; пратішт̣га̄—опора; ахам—Я є; амр̣тасйа—безсмертного; авйайасйа—нетлінного; ча—також; ш́а̄ш́ватасйа—вічного; ча—і; дгармасйа—конституціонального становища; сукгасйа—щастя; аіка̄нтікасйа—найвищого; ча—також.

Переклад

А Я є основою безособистісного Брахмана, безсмертного, нетлінного і вічного, який є істинним одвічним станом найвищого щастя.

Коментар

Природа Брахмана — це безсмертя, нетлінність, вічність і щастя. Брахман — початок трансцендентного усвідомлення. Парама̄тма̄, Наддуша, проміжна або друга стадія трансцендентного усвідомлення, а Верховний Бог-Особа є вершина осягнення Абсолютної Істини. Тому і Парама̄тма̄, і безособистісний Брахман перебувають у Верховній Особі. В сьомій главі пояснювалося, що матеріальна природа є виявом нижчої енерґії Верховного Господа. Господь запліднює нижчу матеріальну природу частками вищої природи, і таким чином духовні частки зв’язуються з матеріальною природою. Коли жива істота, яку обумовлює матеріальна природа, почне розвивати в собі духовне знання, вона піднімається над рівнем матеріального існування й поступово досягає розуміння Всевишнього як Брахмана. Таке розуміння всього живого як Брахмана є першим ступенем самоусвідомлення. На цьому ступені особа, яка усвідомила Брахмана, стає трансцендентною стосовно матеріального оточення, однак таке осягнення Брахмана ще не є досконалим. На бажання, людина може залишатись у стані Брахмана, звідти поступово піднятись до усвідомлення Парама̄тми, а потім — до осягнення Верховного Бога-Особи. Цьому є чимало прикладів у ведичній літературі. Четверо Кумар спершу дотримувались концепції істини як безособистісного Брахмана, але потім поступово піднялись до рівня відданого служіння. Той, хто не може піднятись вище імперсонального розуміння Брахмана, ризикує знову впасти долі. В Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам мовиться, що навіть коли особистість піднімається до рівня безособистісного Брахмана, але зупиняється на цьому, то її розум не зовсім чистий, бо вона нічого не знає про Верховну Особу. Тому, незважаючи на те, що вона досягла рівня Брахмана, для неї не виключена можливість пасти, якщо вона не служитиме Господеві. В Ведах сказано: расо ваі сах̣, расам̇ хй ева̄йам̇ лабдгва̄нандı̄ бгаваті — «коли людина пізнає Бога-Особу, вмістилище насолод, Кр̣шн̣у, вона справді перебуває у стані трансцендентного блаженства» (Таіттірı̄йа Упанішада 2.7.1). Верховний Господь сповнений шістьох надзвичайних багатств, і коли відданий звертається до Нього, відбувається обмін цими щедротами. Слуга царя насолоджується майже так само, як і сам цар. І тому вічне непорушне щастя й вічне життя супроводжують віддане служіння. Отже, віддане служіння включає в себе осягнення Брахмана, або вічності й нетлінності. Все це притаманне особі, яка віддано служить Господеві.

Жива істота, Брахман за своєю природою, бажає панувати над матеріальним світом і внаслідок цього падає. В своєму істинному стані жива істота перебуває вище трьох ґун̣ матеріальної природи, але під чарами матеріальної природи вона заплутується в різних ґун̣ах цієї природи: благочестя, пристрасті та невігластва. Внаслідок взаємодії з трьома ґун̣ами з’являється бажання панувати над матеріальним світом. Віддано слугуючи Господеві в цілковитій свідомості Кр̣шн̣и, жива істота безпосередньо досягає трансцендентного рівня, і її протизаконне бажання панувати над матеріальною природою зникає. Віддане служіння, яке починається з того, що людина слухає про Кр̣шн̣у, прославляє, оспівує Його імена, пам’ятає про Нього, — тобто виконує дев’ять приписів відданого служіння — треба виконувати у спілкуванні з відданими. Поступово, завдяки такому спілкуванню й під впливом духовного вчителя, матеріальне бажання панувати зникає, і людина стає непохитною в трансцендентному любовному служінні Господеві. Такий шлях визначено в даній главі, в віршах, починаючи з двадцять другого і до останнього. Віддане служіння Господу дуже просте: людина повинна завжди служити Йому, приймати рештки їжі, запропонованої Господу, вдихати аромат квітів, що піднесені Його лотосним стопам, відвідувати місця, де Господь тішився Своїми трансцендентними розвагами, читати про різноманітні дії Господа, про Його любовні взаємостосунки з відданими, завжди виспівувати трансцендентні звуки Харе Кр̣шн̣а, Харе Кр̣шн̣а, Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а, Харе Харе / Харе Ра̄ма, Харе Ра̄ма, Ра̄ма Ра̄ма, Харе Харе, говіти в святкові дні появи і зникнення Господа та Його відданих. Слідуючи цим шляхом, людина цілком зрікається матеріальної діяльності. Той, хто може таким чином досягти брахмаджйоті, тобто багатосторонньої концепції Брахмана, стає якісно рівним Верховному Богові-Особі.

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до чотирнадцятої глави Ш́рı̄мад-Бгаґавад-ґı̄ти, в якій розглядалися три ґун̣и матеріальної природи.