Skip to main content

Бґ. 14.2

Текст

ідам̇ джн̃а̄нам упа̄ш́рітйа
мама са̄дгармйам а̄ґата̄х̣
сарґе ’пі нопаджа̄йанте
пралайе на вйатганті ча

Послівний переклад

ідам—це; джн̃а̄нам—знання; упа̄ш́рітйа—знаходячи притулок; мама—Мого; са̄дгармйам—тієї ж природи; а̄ґата̄х̣—досягши; сарґе апі—навіть у творінні; на—ніколи; упаджа̄йанте—народжуються; пралайе—у знищенні; на—не; вйатганті—потривожені; ча—також.

Переклад

Людина, що просвітлена цим знанням, може досягти трансцендентної природи, такої самої, як і Моя власна, і тоді вона вже не народжуватиметься під час творення, і знищення не загрожуватиме їй.

Коментар

Оволодівши досконалим трансцендентним знанням, жива істота набуває якісної рівності з Верховним Богом-Особою, звільнюючись від чергування народження й смерті. Однак, вона не втрачає при цьому своєї особистості і залишається індивідуальною душею. З ведичної літератури можна довідатись, що звільнені душі, які досягли трансцендентних планет духовного світу, завжди звернені до лотосних стіп Верховного Господа й з любов’ю служать Йому на трансцендентному рівні. Отже, навіть після звільнення, віддані Господа не втрачають своєї індивідуальності.

Звичайно, всяке знання, що ми його отримуємо в матеріальному світі, забруднюють три ґун̣и матеріальної природи. Знання ж, яке вони не заторкують, називають трансцендентальним. Тільки-но людина стверджується в трансцендентальному знанні, вона сягає рівня, на якому може наблизитись до Верховної Особи. Люди, що позбавлені знання про духовне небо, гадають, що, звільнившись від матеріальної діяльності, притаманної матеріальній формі, духовна сутність стає безформною, втрачає всяке розмаїття. Але, так само, як у цьому світі існує матеріальна різноманітність, так само різноманітність є і в духовному світі. Люди, які не мають про це жодної уяви, вважають, що духовне існування протилежне матеріальній різноманітності. Але, насправді, в духовному небі жива істота отримує духовну форму. Існує духовна діяльність, і духовний стан називають життям у відданості. Атмосфери духовного світу не може торкнутися матеріальна скверна, і, перебуваючи там, істота якісно рівна Верховному Господеві. Щоб досягти цього знання, слід розвивати всі свої духовні якості. І того, хто таким чином розвиває свої духовні якості, не заторкує ні творення, ні знищення матеріального світу.