Skip to main content

Бґ. 11.43

Текст

піта̄сі локасйа чара̄чарасйа
твам асйа пӯджйаш́ ча ґурур ґарı̄йа̄н
на тват-само ’стй абгйадгіках̣ куто ’нйо
лока-трайе ’пй апратіма-прабга̄ва

Послівний переклад

піта̄—батько; асі—Ти є; локасйа—усього світу; чара—рухомого; ачарасйа—і нерухомого; твам—Ти є; асйа—цього; пӯджйах̣— шанований; ча—також; ґурух̣—учитель; ґарı̄йа̄н—славетний; на— ніколи; тват-самах̣—рівний Тобі; асті—є; абгйадгіках̣—величніший; кутах̣—як це можливо; анйах̣—інший; лока-трайе—у трьох планетних системах; апі—також; апратіма—незмірно; прабга̄ва— сила.

Переклад

Ти — батько довершеного космічного прояву, рухомого й нерухомого. Ти — його глава, гідний поклоніння, вищий духовний учитель. Ніхто не може зрівнятись або стати єдиним з Тобою. Як же тоді може існувати хтось вищий від Тебе в трьох світах, о Володарю незмірної сили?

Коментар

Слід поклонятися Господу Кр̣шн̣і, як син поклоняється батькові. Кр̣шн̣а є духовний учитель, бо це Він з самого початку вклав ведичне знання в серце Брахми й тепер викладає Бгаґавад-ґı̄ту Арджуні. Тому Він — первинний духовний вчитель, і нині кожний істинний духовний вчитель повинен бути спадкоємцем в лінії учнівської послідовності, яка бере початок від Кр̣шн̣и. Не будучи представником Кр̣шн̣и, людина не може стати учителем або духовним наставником з питань трансцендентальної науки.

Господь гідний поклоніння з усякого погляду. Його велич незмірна. Ніхто не може перевершити величі Верховного Бога-Особи Кр̣шн̣и, бо нема нікого рівного Йому і ніхто не стоїть вище від Нього як в матеріальному творінні, так і в духовному царстві. Кожний перебуває нижче Нього. Ніхто не може перевершити Його. Про це в Ш́вета̄ш́ватара Упанішаді (6.8) сказано так:

на тасйа ка̄рйам̇ каран̣ам̇ ча відйате
на тат-самаш́ ча̄бгйадгікаш́ ча др̣ш́йате

Як і звичайна людина, Верховний Господь Кр̣шн̣а має чуття й тіло, але для Нього немає різниці між Його чуттями, Його тілом, Його інтелектом і Ним Самим. Убогі розумом люди, які не знають Його, кажуть, що Кр̣шн̣а відмінний од Своєї душі, розуму, серця та всього іншого. Кр̣шн̣а абсолютний, і тому має найвищі потенції й чинить верховну діяльність. Відомо також, що його чуття відмінні від наших, вони досконалі й поле їхньої діяльності необмежене. Ніхто не може бути вищим од Нього, або дорівнювати Йому, але кожний — нижче Його.

Знання, сила і діяльність Верховної Особи, — трансцендентні. У Бгаґавад-ґı̄ті (4.9) сказано:

джанма карма ча ме дівйам
евам̇ йо ветті таттватах̣
тйактва̄ дехам̇ пунар джанма
наіті ма̄м еті со ’рджуна

Той, хто знає про трансцендентне тіло Кр̣шн̣и, Його вчинки і Його досконалість, той, залишивши теперішнє тіло, повертається до Нього і не приходить назад, в цей сповнений страждань світ. Таким чином, слід зрозуміти, що вчинки Кр̣шн̣и відрізняються од діяльності звичайних людей. Найкраще додержуватись принципів, які встановив Кр̣шн̣а, це допоможе людині стати досконалою. Сказано також, що ніхто не має влади над Кр̣шн̣ою, але всі — Його слуги. Чаітанйа-чаріта̄мр̣та (А̄ді 5.142) свідчить: екале ı̄ш́вара кр̣шн̣а, а̄ра саба бгр̣тйа — «лише Кр̣шн̣а — Бог, а будь-хто інший — Його слуга». Всі підкоряються Його наказам, і ніхто не може перечити Йому. Кожен діє під Його керівництвом і перебуває під Його наглядом. Як сказано в Брахма-сам̇гіті, Він — причина всіх причин.