Skip to main content

Бґ. 11.32

Текст

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча
ка̄ло ’смі лока-кшайа-кр̣т правр̣ддго
лока̄н сама̄хартум іха правр̣ттах̣
р̣те ’пі тва̄м̇ на бгавішйанті сарве
йе ’вастгіта̄х̣ пратйанı̄кешу йодга̄х̣

Послівний переклад

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча — Верховний Бог-Особа сказав; ка̄лах̣ — час; асмі—Я є; лока—світів; кшайа-кр̣т—руйнівник; правр̣ддгах̣—великий; лока̄н—усі люди; сама̄хартум—у руйнуванні; іха—у цьому світі; правр̣ттах̣—зайнятий; р̣те—окрім лише; апі—також; тва̄м—тебе; на—ніколи; бгавішйанті—буде; сарве—усі; йе—хто; авастгіта̄х̣—розташовані; праті-анı̄кешу—на протилежних боках; йодга̄х̣—воїни.

Переклад

Верховний Бог-Особа сказав: Я — час, великий руйнівник світів, і Я прийшов сюди, щоб знищити всіх людей. Крім вас (Па̄н̣д̣ав), усі воїни, з обох сторін, загинуть.

Коментар

Хоча Арджуна знав, що Кр̣шн̣а — його друг і Верховний Бог-Особа, він був глибоко вражений різноманітними формами, які явив Кр̣шн̣а. Тому він хоче дізнатись про справжнє призначення цих нищівних сил. У Ведах записано, що Верховна Істина руйнує все, навіть бра̄хман̣. Як сказано в Кат̣га Упанішаді (1.2.25):

йасйа брахма ча кшатрам̇ ча
убге бгавата оданах̣
мр̣тйур йасйопасечанам̇
ка іттга̄ веда йатра сах̣

Врешті-решт всіх бра̄хман̣, кшатрій та інших живих істот поглинає Всевишній. В цій формі Верховний Господь виглядає велетом, що пожирає все, ось Кр̣шн̣а і явив цю Свою форму всепоглинаючого часу. За винятком кількох Па̄н̣д̣ав, Кр̣шн̣а мав поглинути всіх присутніх на полі бою.

Арджуна не мав бажання битись; йому здавалось, що краще залишити поле бою й таким чином уникнути розчарувань. На відповідь Господь каже, що загибель чекає всіх воїнів, навіть якщо Арджуна і не воюватиме, бо таким є Його задум. Якби Арджуна ухилився від битви, вони загинули б за інших обставин. Їм не уникнути смерті, навіть якщо Арджуна і не прийме участі в битві. Насправді, всі вони вже були мертві. Час руйнує все, і на бажання Верховного Господа все проявлене мусить зникнути. Таким є закон природи.