Skip to main content

Bg. 9.27

Dévanágarí

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ ९.२७ ॥

Verš

yat karoṣi yad aśnāsi
yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuruṣva mad-arpaṇam

Synonyma

yat — nech; karoṣi — robíš; yat — čokoľvek; aśnāsi — ješ; yat — čokoľvek; juhoṣi — obetuješ; dadāsi — daruješ; yat — čokoľvek; yat — akékoľvek; tapasyasi — robíš pokánie; kaunteya — ó, syn Kuntī; tat — to; kuruṣva — rob; mat — Mne; arpaṇam — ako obeť.

Překlad

Nech konáš čokoľvek, nech ješ čokoľvek, nech obetuješ alebo daruješ čokoľvek a nech vykonávaš akékoľvek pokánia, ó, syn Kuntī, vždy to konaj ako obeť Mne.

Význam

Povinnosťou každého je zariadiť si život tak, aby nikdy za žiadnych okolností nezabudol na Kṛṣṇu. Všetci musíme pracovať, aby sme udržali dušu a telo pohromade, a v tomto verši nám Kṛṣṇa radí, aby sme pracovali pre Neho. Musíme jesť, aby sme udržali telo pri živote, a preto by sme mali prijímať len zvyšky jedla obetovaného Kṛṣṇovi. Každý civilizovaný človek by mal vykonávať nejaké náboženské obrady. Preto Kṛṣṇa hovorí, aby sme ich vykonávali pre Neho, a to sa nazýva arcanā. Podobne máme sklony k dobročinnosti; Kṛṣṇa teda hovorí, aby sme ju venovali Jemu, čo znamená, že nadbytok ušetrených peňazí by sme mali použiť k šíreniu hnutia pre vedomie Kṛṣṇu. V dnešnej dobe majú ľudia záujem o meditácie, ktoré sú v tomto veku nepraktické — ak však niekto medituje o Kṛṣṇovi dvadsaťštyri hodín denne tým, že polohlasne odriekava alebo spieva Hare Kṛṣṇa mantru na ruženci, môže si byť istý, že je tým najväčším meditátorom a yogīnom. To je potvrdené aj v šiestej kapitole Bhagavad-gīty.