Skip to main content

Bg. 9.23

Verš

ye ’py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te ’pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam

Synonyma

ye — tí, ktorí; api — tiež; anya — iných; devatā — polobohov; bhaktāḥ — oddaní; yajante — uctievajú; śraddhayā anvitāḥ — s vierou; te — oni; api — tiež; mām — Mňa; eva — len; kaunteya — ó, syn Kuntī; yajanti — uctievajú; avidhi-pūrvakam — nesprávnym spôsobom.

Překlad

Tí, ktorí sú oddaní rôznym polobohom a uctievajú ich s vierou, uctievajú v skutočnosti iba Mňa, ó, syn Kuntī, no nesprávne.

Význam

Śrī Kṛṣṇa hovorí: „Ľudia, ktorí uctievajú polobohov, nepatria k najmúdrejším, aj keď také uctievanie je nepriamo určené Mne.“ Keď napríklad polievame listy a konáre stromu a nezavlažujeme koreň, opomíname základné pravidlá a chováme sa hlúpo. Podobne dodávame živiny žalúdku, a nie iným častiam tela. Dá sa povedať, že polobohovia sú hlavnými predstaviteľmi vlády Najvyššieho Pána. To znamená, že by sme mali uctievať len Najvyššieho Pána, čo automaticky uspokojí všetkých zástupcov a predstaviteľov vlády. Predstavitelia vlády sú jej reprezentantmi, no ich podplácanie je protizákonné. V tomto verši je to potvrdené slovami avidhi-pūrvakam. Śrī Kṛṣṇa teda neschvaľuje zbytočné uctievanie polobohov.