Skip to main content

Bg. 9.18

Verš

gatir bhartā prabhuḥ sākṣī
nivāsaḥ śaraṇaṁ suhṛt
prabhavaḥ pralayaḥ sthānaṁ
nidhānaṁ bījam avyayam

Synonyma

gatiḥ — cieľ; bhartā — udržovateľ; prabhuḥ — pán; sākṣī — svedok; nivāsaḥ — príbytok; śaraṇam — útočisko; su-hṛt — najdrahší priateľ; prabhavaḥ — stvorenie; pralayaḥ — zánik; sthānam — základ; nidhānam — miesto spočinutia; bījam — semeno; avyayam — nepominuteľné.

Překlad

Ja som cieľ, udržovateľ, pán, svedok, príbytok, útočisko a najdrahší priateľ. Som vznik a zánik, základ všetkého, miesto spočinutia a večné semeno.

Význam

Gati znamená miesto, ku ktorému chceme dôjsť. Ľudia však nevedia, že konečným cieľom je Kṛṣṇa. Človek nepoznajúci Kṛṣṇu je z duchovnej cesty zvedený buď úplne, alebo čiastočne. Veľa ľudí si myslí, že cieľom rozličných asketických cvičení sú polobohovia, a snažia sa dospieť na ich planéty, ako napríklad Candraloku, Sūryaloku, Indraloku, Maharloku atď. Keďže tieto planéty stvoril Kṛṣṇa, súčasne sú aj nie sú Kṛṣṇa. V skutočnosti sú manifestáciou Kṛṣṇovej energie, a ako také sú Kṛṣṇa. Slúžia však ako prestupné stanice v realizácii Kṛṣṇu. Približovať sa ku Kṛṣṇovi prostredníctvom Jeho rôznych energií znamená približovať sa k Nemu nepriamym spôsobom. Ku Kṛṣṇovi by sme sa mali približovať priamo, aby sme ušetrili čas a energiu. Napríklad, ak sa môžeme na najvyššie poschodie dostať výťahom, prečo by sme mali používať schody? Všetko spočíva na Kṛṣṇovej energii a bez Kṛṣṇu nemôže nič jestvovať. Kṛṣṇa je najvyšší vládca, lebo Mu všetko patrí a všetko závisí na Jeho energiách. Kṛṣṇa je najvyšší svedok, pretože sídli v srdciach všetkých. Domy, krajiny a planéty, na ktorých žijeme, sú tiež Kṛṣṇa. Kṛṣṇa je konečným cieľom a útočiskom, a preto by sme sa na Neho mali obrátiť, aby nám poskytol ochranu a zbavil nás zármutku. A kedykoľvek sa na niekoho musíme obrátiť s prosbou o pomoc, mali by sme vedieť, že nám ju môže poskytnúť jedine živá sila. Kṛṣṇa je najvyššia živá bytosť. A keďže je pôvodcom nášho pokolenia, teda najvyšším otcom, nemôže byť nik lepším priateľom alebo ochrancom než Kṛṣṇa. Kṛṣṇa je prvotný zdroj celého stvorenia a konečné miesto spočinutia po zničení. Preto je Kṛṣṇa večnou príčinou všetkých príčin.