Skip to main content

Bg. 9.16

Verš

ahaṁ kratur ahaṁ yajñaḥ
svadhāham aham auṣadham
mantro ’ham aham evājyam
aham agnir ahaṁ hutam

Synonyma

aham — Ja; kratuḥvedsky obrad; aham — Ja; yajñaḥ — obeť podľa smṛti; svadhā — obetina; aham — Ja; aham — Ja; auṣadham — liečivá bylina; mantraḥ — posvätná modlitba; aham — Ja; aham — Ja; eva — zaiste; ājyam — rozpustené maslo; aham — Ja; agniḥ — oheň; aham — Ja; hutam — obetovanie.

Překlad

Ja som obrad, obeť, obetný podiel predkom, liečivá rastlina a posvätná modlitba. Ja som maslo, oheň a obetovanie.

Význam

Vedska obeť známa ako jyotiṣṭoma je Kṛṣṇa a On je aj mahā-yajña, spomenutá v smṛti. Obetiny určené na uspokojovanie predkov na Pitṛloke, ktoré sú považované za istý druh omamnej látky, sú taktiež Kṛṣṇa. Mantry spievané v tejto súvislosti sú tiež Kṛṣṇa. A veľa mliečnych výrobkov nutných na vykonávanie obetí je takisto Kṛṣṇa. Aj oheň je Kṛṣṇa, pretože patrí k piatim hmotným prvkom, a preto je oddelenou Kṛṣṇovou energiou. Inými slovami, všetky vedske obete, ktoré sú odporučené v karma-kāṇḍskej časti Ved, sú tiež Kṛṣṇa. Znamená to, že tí, ktorí oddane slúžia Kṛṣṇovi, vykonali už všetky obete predpísané vo Vedach.