Skip to main content

Bg. 8.9

Dévanágarí

कविं पुराणमनुशासितार-
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ८.९ ॥

Verš

kaviṁ purāṇam anuśāsitāram
aṇor aṇīyāṁsam anusmared yaḥ
sarvasya dhātāram acintya-rūpam
āditya-varṇaṁ tamasaḥ parastāt

Synonyma

kavim — vševedúci; purāṇam — najstarší; anuśāsitāram — vládca; aṇoḥ — než atóm; aṇīyāṁsam — menší; anusmaret — vždy myslieť; yaḥ — ten, kto; sarvasya — všetkého; dhātāram — udržiavateľ; acintya — nepostihnuteľný; rūpam — ktorého podoba; āditya-varṇam — žiari ako Slnko; tamasaḥ — temnota; parastāt — transcendentálny.

Překlad

Človek by mal meditovať o Najvyššej Osobe ako o tom, kto je vševedúci, najstarší, vládca vesmíru, menší než atóm, udržiavateľ všetkého, kto je mimo hmotné chápanie, nepostihnuteľný, vždy osobnej podoby, kto žiari ako Slnko a je transcendentálny, za hranicami hmotnej prírody.

Význam

V tomto verši sa spomína, ako myslieť na Najvyššieho. Najdôležitejšie je, že nie je neosobný alebo vzduchoprázdno. Nik nemôže meditovať o niečom neosobnom alebo prázdnom. To je veľmi ťažké. Myslieť na Kṛṣṇu je však veľmi jednoduché a tu je to opísané. Najvyšší Pán je osoba (puruṣa) a môžeme Naňho myslieť v Jeho podobe Rāmu alebo Kṛṣṇu. V tomto verši je opísaný ako kavi, teda ten, kto pozná všetko — minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Je najstarší, pretože z Neho všetko pochádza a On je príčinou všetkého. Je tiež najvyšším vládcom vesmíru, udržovateľom a radcom ľudstva. Je menší než najmenší. Živá bytosť má veľkosť jednej tisíciny končeka vlasu, no Najvyšší Pán je taký nepredstaviteľne malý, že vojde aj do srdca tejto čiastočky. Preto je najmenší z najmenších. Ako Najvyšší môže vstúpiť do atómu a do srdca živej bytosti a kontrolovať ju ako Nadduša. Aj keď je taký malý, je všadeprítomný a všetko udržiava, aj hviezdne sústavy. Často sa čudujeme, ako sa môžu obrovské planéty vznášať v priestore. Tu sa vysvetľuje, že tieto obrovské planéty a hviezdne sústavy udržiavajú nepochopiteľné energie Najvyššieho Pána. Slovo acintya (nepochopiteľný, nepostihnuteľný), je v tejto súvislosti významné. Božie energie sú mimo nášho chápania, a preto sa nazývajú acintya, nepochopiteľné. Kto to môže vyvrátiť? Boh preniká celým hmotným stvorením, a napriek tomu ním nie je ovplyvnený. Nedokážeme porozumieť ani hmotnému svetu, ktorý je nepatrný v porovnaní so svetom duchovným. Ako teda môžeme pochopiť to, čo je za jeho hranicami? Acintya znamená to, čo je za hranicami hmotného sveta, čo naše dôkazy, logika a filozofické špekulácie nemôžu postihnúť a čo je nepredstaviteľné. Preto by sa inteligentní ľudia mali vyhnúť bezvýznamným diskusiám a špekuláciám, mali by prijať tvrdenie písiem, Ved, Bhagavad-gīty, Śrīmad-Bhāgavatamu, a dodržiavať ich zásady. Jedine tak môžeme získať pravé poznanie.