Skip to main content

Bg. 7.11

Verš

balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha

Synonyma

balam — sila; bala-vatām — silných; ca — a; aham — som; kāma — vášeň; rāga — pripútanosť; vivarjitam — zbavená; dharma-aviruddhaḥ — ktorý nie je v rozpore s náboženskými zásadami; bhūteṣu — u všetkých tvorov; kāmaḥ — pohlavný život; asmi — som; bharata-ṛṣabha — ó, najlepší medzi Bharatovcami (Arjuna).

Překlad

Som sila silných zbavená túžob a vášne. Som pohlavný život, ktorý nie je v rozpore s náboženskými zásadami, ó, najlepší z Bharatovcov.

Význam

Silu silných treba používať na ochranu slabých, a nie na ohrozovanie ostatných. Takisto je pohlavný styk podľa náboženských zásad (dharmy) určený na plodenie detí. Povinnosťou rodičov je potom viesť svoje deti k vedomiu Kṛṣṇu.