Skip to main content

Bg. 6.3

Verš

ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate

Synonyma

ārurukṣoḥ — začiatočník v yoge; muneḥ — pre múdrych; yogam — osemstupňová yoga; karma — činy; kāraṇam — prostriedok; ucyate — hovorí sa; yoga — osemstupňovou yogou; ārūḍhasya — kto zavŕšil; tasya — jeho; eva — zaiste; śamaḥ — zastavenie všetkých hmotných činností; kāraṇam — prostriedkom; ucyate — hovorí sa.

Překlad

Hovorí sa, že činy sú prostriedkom pre začiatočníka v osemstupňovej yoge a zanechanie všetkých hmotných činností je prostriedkom pre toho, kto yogu zavŕšil.

Význam

Metóda, pomocou ktorej sa človek môže spojiť s Najvyšším Pánom sa nazýva yoga a dá sa prirovnať k rebríku, po ktorom môžeme dosiahnuť najvyššiu duchovnú realizáciu. Tento rebrík začína v najnižšom hmotnom stave živej bytosti a pokračuje k úplnej sebarealizácii čistého duchovného života. Priečky tohto rebríka predstavujú rôzne metódy yogy, ktoré možno rozdeliť na tri skupiny: jñāna-yogu, dhyāna-yogu a bhakti-yogu; spodná priečka sa nazýva yogārurukṣu a najvyššia yogārūḍha.

Ten, kto sa venuje aṣṭāṅga-yoge, sa musí spočiatku riadiť podľa istých predpísaných pravidiel a osvojiť si rôzne pozície (ide viac-menej o telesné cvičenia); až potom môže prejsť na meditáciu. Toto všetko vedie k dosiahnutiu dokonalej duševnej rovnováhy a k schopnosti ovládať zmysly. Keď urobí pokrok v meditácii, oslobodí sa od všetkých rušivých psychických činností. Tieto yogové cvičenia a zásady sú však viac-menej plodonosnými činnosťami na hmotnej úrovni.

Kṛṣṇov oddaný nemusí prejsť týmito úrovňami, pretože je pohrúžený v myšlienkach na Kṛṣṇu, takže už od samého začiatku je pohrúžený do meditácie. Keďže neprestajne slúži Kṛṣṇovi, je oslobodený od všetkých hmotných činností.