Skip to main content

Bg. 4.15

Verš

evaṁ jñātvā kṛtaṁ karma
pūrvair api mumukṣubhiḥ
kuru karmaiva tasmāt tvaṁ
pūrvaiḥ pūrva-taraṁ kṛtam

Synonyma

evam — takto; jñātvā — dobre oboznámení; kṛtam — konali; karma — čin; pūrvaiḥ — dávne autority; api — vskutku; mumukṣubhiḥ — ktorí dosiahli vyslobodenie; kuru — len konaj; karma — predpísanú povinnosť; eva — istotne; tasmāt — preto; tvam — ty; pūrvaiḥ — predkovia; pūrva-taram — v dávnych dobách; kṛtam — ako ich konali.

Překlad

S týmto vedomím o Mojej transcendentálnej prirodzenosti konali v dávnych dobách všetky vyslobodené duše. Preto by si mal splniť svoju povinnosť, nasledujúc ich príklad.

Význam

Ľudia sa delia na dve skupiny. Jednu tvoria tí, ktorých srdcia sú znečistené hmotou, a druhú tí, ktorí sú hmoty zbavení. Vedomie Kṛṣṇu je prospešné pre obe skupiny. Tí, čo sú plní nečistých vecí, sa môžu očistiť nasledovaním usmerňujúcich zásad oddanej služby. Tí, čo sú už zbavení všetkej nečistoty, môžu pokračovať v oddanej službe Kṛṣṇovi, aby aj ostatní mohli nasledovať ich príklad. Hlúpi ľudia alebo začiatočníci vo vedomí Kṛṣṇu sa niekedy chcú vzdať všetkých činov bez toho, že by dosiahli poznanie vedy o Kṛṣṇovi. Pán nesúhlasil s Arjunovým prianím zanechať činnosť na bojisku. Je však treba vedieť, ako postupovať. Je oveľa lepšie láskyplne slúžiť Śrī Kṛṣṇovi, než vyhýbať sa oddanej službe a predstierať dokonalosť v duchovnom živote. Arjuna dostal radu, aby konal s mysľou upretou na Kṛṣṇu a kráčal v šľapajách Pánových žiakov, ako napríklad boha Slnka Vivasvāna, o ktorom sme sa už zmienili. Najvyšší Pán pozná všetky Svoje predchádzajúce činy a pozná aj činy tých, ktorí Mu oddane slúžili. Preto odporúča nasledovať príklad boha Slnka, ktorý sa tomuto umeniu naučil od Śrī Kṛṣṇu už pred niekoľkými miliónmi rokov. Všetci títo žiaci sú tu nazvaní „dávno vyslobodenými dušami“ a plnia si povinnosti, ktorými ich poveril Kṛṣṇa.