Skip to main content

Bg. 3.33

Verš

sadṛśaṁ ceṣṭate svasyāḥ
prakṛter jñānavān api
prakṛtiṁ yānti bhūtāni
nigrahaḥ kiṁ kariṣyati

Synonyma

sadṛśam — podľa; ceṣṭate — pričiňuje sa; svasyāḥ — vlastní; prakṛteḥ — kvalít hmotnej prírody; jñāna-vān — múdry; api — aj keď; prakṛtim — povahy; yānti — podrobujú sa; bhūtāni — všetky živé bytosti; nigrahaḥ — potlačovanie; kim — čo; kariṣyati — zmôže.

Překlad

Aj múdry človek koná podľa svojej prirodzenosti, lebo všetci sa riadia svojou povahou, ktorú získali vplyvom kvalít hmotnej prírody. Čo zmôže potlačovanie?

Význam

Pokým s láskou a oddanosťou neslúžime Śrī Kṛṣṇovi, nemôžeme sa zbaviť vplyvu kvalít hmotnej prírody; to potvrdzuje aj štrnásty verš siedmej kapitoly. Ani človek s vysokým hmotným vzdelaním sa nedokáže vymaniť zo zajatia hmotnej energie iba pomocou teoretických vedomostí o duši a o tele. Je veľa takzvaných spiritualistov, ktorí navonok predstierajú, že sú vzdelaní v tejto vede, ale v skutočnosti sú celkom ovplyvnení kvalitami hmotnej prírody, ktoré nie sú schopní prekonať. Človek môže mať akademické vzdelanie, ale pretože bol tak dlho v styku s hmotnou prírodou, je spútaný. Oddaná služba s mysľou uprenou na Kṛṣṇu pomáha človeku vyslobodiť sa z hmotného zapletenia, aj keď vykonáva svoje predpísané povinnosti. Bez takého vedomia by nikto nemal zrazu zanechať svoje povinnosti a stať sa falošným yogīnom alebo pseudotranscendentalistom. Je lepšie zotrvať vo svojom terajšom postavení a snažiť sa oddane slúžiť Kṛṣṇovi pod vedením vyššej autority. Tak sa človek môže vyslobodiť z okov māyi — Kṛṣṇovej iluzórnej energie.