Skip to main content

Bg. 3.28

Verš

tattva-vit tu mahā-bāho
guṇa-karma-vibhāgayoḥ
guṇā guṇeṣu vartanta
iti matvā na sajjate

Synonyma

tattva-vit — ten, kto pozná Absolútnu Pravdu; tu — ale; mahā-bāho — bojovník s mocnými pažami; guṇa-karma — koná pod vplyvom hmoty; vibhāgayoḥ — rozdiely; guṇāḥ — zmysly; guṇeṣu — v zmyslovom pôžitku; vartante — zamestnané; iti — takto; matvā — uvažuje; na — nikdy; sajjate — pútaný.

Překlad

Ó, bojovník mocných paží, ten, kto pozná povahu Absolútnej Pravdy, neoddáva sa zmyslom a ich pôžitkom, lebo si je dobre vedomý rozdielu medzi činmi v duchu oddanosti a plodonosným konaním.

Význam

Ten, kto pozná Absolútnu Pravdu, môže zreteľne vidieť, že styk s hmotnou prírodou ho privádza do nepríjemného postavenia. Vie, že jeho pravé miesto nie je v hmotnom svete a že je neoddeliteľnou čiastočkou Najvyššieho Pána, Śrī Kṛṣṇu, ktorý je zdrojom večného poznania a blaženosti; rovnako chápe, že z nejakého dôvodu je spútaný hmotným poňatím života a že vo svojom prirodzenom postavení by mal svoje činy zasvätiť Najvyššej Božskej Osobnosti, Śrī Kṛṣṇovi, v oddanej službe. Preto Mu oddane a láskyplne slúži, a tak sa prirodzene odpútava od všetkých zmyslových činov, ktoré sú závislé od okolností a sú pominuteľné. Vie, že jeho životné podmienky sú pod zvrchovanou kontrolou Boha, a preto ho neznepokojujú rôzne hmotné udalosti, ktoré považuje za výraz Jeho milosrdenstva. Podľa Śrīmad-Bhāgavatamu sa ten, kto pozná Absolútnu Pravdu v Jej troch odlišných aspektoch (Brahman, Paramātmā a Bhagavān), nazýva tattva-vit, pretože pozná ozajstný vzťah k Najvyššiemu.