Skip to main content

Bg. 3.18

Verš

naiva tasya kṛtenārtho
nākṛteneha kaścana
na cāsya sarva-bhūteṣu
kaścid artha-vyapāśrayaḥ

Synonyma

na — nikdy; eva — iste; tasya — jeho; kṛtena — vykonávanie povinností; arthaḥ — dôvod; na — ani; akṛtena — nevykonávanie povinností; iha — na tomto svete; kaścana — čokoľvek; na — nikdy; ca — a; asya — ním; sarva-bhūteṣu — medzi všetkými živými bytosťami; kaścit — hocikto; artha — účel; vyapāśrayaḥ — hľadať ochranu u.

Překlad

Sebarealizovaný človek nemá prečo vykonávať predpísané povinnosti, a nemá ani dôvod ich nekonať. Nemusí byť závislý ani od inej živej bytosti.

Význam

Sebarealizovaný človek už nemusí vykonávať žiadne povinnosti okrem činností konaných s mysľou uprenou na Kṛṣṇu. V nasledujúcich veršoch však bude vysvetlené, že vedomie Kṛṣṇu neznamená nečinnosť. Človek vedomý si Kṛṣṇu nepotrebuje ochranu ani od človeka, ani od poloboha. Všetko, čo robí s mysľou uprenou na Kṛṣṇu, je postačujúce na to, aby si splnil svoju povinnosť.