Skip to main content

Bg. 2.48

Dévanágarí

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय ।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ २.४८ ॥

Verš

yoga-sthaḥ kuru karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā dhanañ-jaya
siddhy-asiddhyoḥ samo bhūtvā
samatvaṁ yoga ucyate

Synonyma

yoga-sthaḥ — vyrovnaný; kuru — konaj; karmāṇi — svoju povinnosť; saṅgam — pripútanosť; tyaktvā — zriekni sa; dhanañjaya — ó, Dhanañjaya (Arjuna); siddhi-asiddhyoḥ — v úspechu či neúspechu; samaḥ — vyrovnaný; bhūtvā — stať sa; samatvam — vyrovnanosť mysle; yogaḥ — yoga; ucyate — nazýva sa.

Překlad

Konaj si svoju povinnosť riadne, ó, Arjuna, zriekni sa pripútanosti a buď ľahostajný k úspechu či neúspechu. Taká vyrovnanosť sa nazýva yoga.

Význam

Śrī Kṛṣṇa radí Arjunovi, aby nasledoval cestu yogy. Čo je yoga? Yoga znamená sústredenie mysle na Najvyššieho ovládaním večne nepokojných zmyslov. A kto je Najvyšší? Najvyšší je Kṛṣṇa. A keďže On samotný vyzýva Arjunu k boju, nemá Arjuna s následkami boja nič spoločného. Víťazstvo alebo porážka závisia od Kṛṣṇu a Arjunovou povinnosťou je riadiť sa Jeho pokynmi. Vykonávať Kṛṣṇove pokyny je pravá yoga a jej praktické uplatnenie nájdeme v procese nazývanom bhakti-yoga. Jedine prostredníctvom činností, ktoré sú určené na uspokojenie Kṛṣṇu, sa človek môže zbaviť vlastníckeho pocitu. Správny spôsob, ako si plniť povinnosti bhakti-yogy, je stať sa služobníkom Kṛṣṇu alebo služobníkom Jeho služobníka. To je jediná cesta, ktorá môže každému pomôcť v yoge.

Arjuna patril do varṇāśramského spoločenského zriadenia ako kṣatriya. Vo Viṣṇu Purāṇe je uvedené, že cieľom tejto spoločnosti je uspokojiť Viṣṇua. Nikto by nemal — ako je v hmotnom svete pravidlom — uspokojovať samého seba, ale Kṛṣṇu. Preto, ak neuspokojíme Kṛṣṇu, nemôžeme dobre plniť zásady varṇāśramskej spoločnosti. Kṛṣṇa tu Arjunovi nepriamo radí, aby nasledoval Jeho pokyny.