Skip to main content

Bg. 2.29

Verš

āścarya-vat paśyati kaścid enam
āścarya-vad vadati tathaiva cānyaḥ
āścarya-vac cainam anyaḥ śṛṇoti
śrutvāpy enaṁ veda na caiva kaścit

Synonyma

āścarya-vat — zázračnú; paśyati — vidia; kaścit — niektorí; enam — túto dušu; āścarya-vat — zázračné; vadati — hovoria; tathā — tak; eva — istotne; ca — tiež; anyaḥ — iní; āścarya-vat — rovnako zázračné; ca — tiež; enam — tejto duši; anyaḥ — iní; śṛṇoti — počujú; śrutvā — počuli; api — aj keď; enam — tejto duši; veda — vedia; na — nikdy; ca — i; eva — istotne; kaścit — niekto.

Překlad

Niektorí sa na dušu pozerajú ako na zázračnú, iní o nej hovoria ako o zázračnej a ďalší o nej počujú ako o zázračnej. Pritom niektorí, hoci o nej počuli, nedokážu ju pochopiť.

Význam

Keďže Gītopaniṣad je z veľkej časti postavená na zásadách Upaniṣad, nie je prekvapujúce, že sa podobný verš nachádza aj v Kaṭha Upaniṣade (1.2.7):

śravaṇayāpi bahubhir yo na labhyaḥ
śṛṇvanto ’pi bahavo yaṁ na vidyuḥ
āścaryo vaktā kuśalo ’sya labdhā
āścaryo ’sya jñātā kuśalānuśiṣṭaḥ

Je nesporne obdivuhodné, že nepatrná duša sa nachádza aj v tele obrovského zvieraťa alebo v mohutnom posvätnom banyanovníku, ako aj v mikróboch, ktoré sú také maličké, že sa ich na plochu jedného štvorcového centimetra zmestia miliardy. Ľudia, ktorí nežijú zdržanlivo, majú chabé vedomosti a nemôžu nikdy porozumieť obdivuhodnosti maličkej duše, aj keď to vysvetlila najvyššia autorita v poznaní, ktorá učila aj Brahmu, prvú stvorenú bytosť v našom vesmíre. Väčšina ľudí dnes pre prílišný materializmus nedokáže pochopiť, ako môže taká čiastočka prijať takú obrovskú, alebo na druhej strane takú nepatrnú podobu. Tí, čo poznajú povahu duše, usudzujú, že je obdivuhodná, a tí, ktorí o nej počuli rozprávať, si myslia to isté. Ľudia pomýlení hmotnou energiou sú tak hlboko pohrúžení v zmyslových pôžitkoch, že majú len veľmi málo času na duchovnú realizáciu. Skutočnosťou však je, že bez sebapoznania skončia napokon všetky naše snahy v boji o existenciu porážkou. Títo ľudia možno nevedia, že musia myslieť na dušu a nájsť tak konečné riešenie, ako skoncovať s hmotným utrpením.

Niektorí ľudia, ktorí chcú získať poznanie o duši, niekedy prídu na prednášky, ale vďaka svojej nevedomosti môžu Naddušu (Paramātmu) a maličkú dušu (jīvātmu) mylne považovať za totožné, bez rozlíšenia ich hodnoty. Je veľmi ťažké nájsť človeka, ktorý dokonale chápe postavenie duše a Nadduše, ktorý rozumie ich činnostiam a vzťahu, jedným slovom, všetkému, čo sa ich týka. A ešte ťažšie je nájsť človeka, ktorý získal naozaj plný úžitok z poznania duše a je schopný jej povahu vysvetliť. Keď je však človek schopný rozumieť otázkam týkajúcim sa duše, jeho život bude úspešný.

Najjednoduchší spôsob, ako porozumieť tejto téme, je prijať výroky Bhagavad-gīty, ktoré vyslovila najvyššia autorita, Śrī Kṛṣṇa. Človek sa nemá nechať zviesť inými teóriami. Aby bol schopný prijať Kṛṣṇu ako Najvyššiu Božskú Osobnosť, musí sa podrobiť mnohým pokániam a obetám, či už v tomto alebo v predchádzajúcom živote. To, že Kṛṣṇa je Najvyššia Božská Osobnosť môžeme pochopiť vďaka bezpríčinnej milosti čistého oddaného, inak nie.