Skip to main content

Bg. 18.60

Verš

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Synonyma

svabhāva-jena — zrodené z vlastnej povahy; kaunteya — ó, syn Kuntī; nibaddhaḥ — podmienený; svena — vlastná; karmaṇā — činy; kartum — konať; na — nie; icchasi — ako chceš; yat — to, čo; mohāt — z ilúzie; kariṣyasi — budeš konať; avaśaḥ — proti vôli; api — aj keď; tat — to.

Překlad

Pod vplyvom ilúzie odmietaš konať podľa Mojich pokynov, no tvoja vlastná povaha, ó, syn Kuntī, ťa k tomu istému prinúti.

Význam

Ak človek odmieta konať podľa pokynov Najvyššieho Pána, je nútený konať podľa kvalít hmotnej prírody, v ktorých sa nachádza. Každý je v zajatí určitej kombinácie hmotných kvalít a podľa toho aj koná. No ten, kto sa dobrovoľne nechá viesť Najvyšším Pánom, sa preslávi.