Skip to main content

Bg. 18.6

Verš

etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam

Synonyma

etāni — všetky tieto; api — istotne; tu — ale; karmāṇi — činy; saṅgam — styk; tyaktvā — zrieknuť sa; phalāni — plodov; ca — tiež; kartavyāni — mali by byť konané z povinnosti; iti — tak; me — Môj; pārtha — ó, syn Pṛthy; niścitam — konečný; matam — názor; uttamam — najlepší.

Překlad

Všetky tieto činy má človek konať bez lipnutia a bez očakávania odmeny. Mal by ich konať z povinnosti, ó, syn Pṛthy. To je Môj konečný názor.

Význam

Aj keď sú všetky obete očistné, nemali by sme za ne očakávať odmenu. Inými slovami, človek by sa mal zriecť obetných úkonov, cieľom ktorých je hmotný pokrok, zatiaľ čo obetí, ktoré očisťujú existenciu a vedú k povýšeniu sa na duchovnú úroveň, by sa nikdy nemal zriekať. Všetko, čo vedie k vedomiu Kṛṣṇu, treba podporovať. V Śrīmad-Bhāgavatame sa takisto píše, že všetky činy vedúce k oddanej službe Bohu by mali byť vítané. To je najvyššie merítko náboženstva. Oddaný by mal prijať akýkoľvek druh činnosti, obete alebo dobročinnosti, ktorá mu pomôže vo vykonávaní oddanej služby Pánovi.