Skip to main content

Bg. 18.26

Verš

mukta-saṅgo ’nahaṁ-vādī
dhṛty-utsāha-samanvitaḥ
siddhy-asiddhyor nirvikāraḥ
kartā sāttvika ucyate

Synonyma

mukta-saṅgaḥ — oslobodený od styku s každou hmotnou spoločnosťou; anaham-vādī — bez falošného ega; dhṛti — s veľkým odhodlaním; utsāha — a s veľkým nadšením; samanvitaḥ — spôsobilý; siddhi — v dokonalosti; asiddhyoḥ — neúspech; nirvikāraḥ — bez zmeny; kartā — konateľ; sāttvikaḥ — v kvalite dobra; ucyate — vraví sa.

Překlad

Ten, kto si koná svoju povinnosť oslobodený od kvalít hmotnej prírody, kto koná bez falošného ega, s nadšením a rozhodnosťou a koho sa nedotkne ani úspech, ani neúspech, taký človek koná v kvalite dobra.

Význam

Človek vedomý si Kṛṣṇu je vždy transcendentálny kvalitám hmotnej prírody. Neočakáva výsledky za činnosti, ktorými bol poverený, pretože koná bez falošného ega a pýchy. Napriek tomu je neustále zamestnaný prácou až do jej zavŕšenia. Prípadné ťažkosti ho nemôžu znepokojiť; je vždy plný entuziazmu. Nedotkne sa ho úspech ani neúspech a je rovnaký v šťastí i v nešťastí. Taký konateľ sa nachádza v kvalite dobra.