Skip to main content

Bg. 18.19

Verš

jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api

Synonyma

jñānam — poznanie; karma — čin; ca — tiež; kartā — konateľ; ca — tiež; tridhā — trojaký; eva — iste; guṇa-bhedataḥ — podľa kvalít hmotnej prírody; procyate — hovorí sa; guṇa-saṅkhyāne — podľa jednotlivých kvalít; yathā-vat — ako sú; śṛṇu — počuj; tāni — o všetkých; api — aj.

Překlad

Podľa troch kvalít hmotnej prírody jestvujú tri druhy poznania, činov a konateľov. Počuj teraz, ako ti ich opíšem.

Význam

V štrnástej kapitole boli podrobne opísané tri kvality hmotnej prírody. Kvalita dobra bola opísaná ako žiarivá, kvalita vášne ako materialistická a o kvalite nevedomosti bolo povedané, že vedie k lenivosti a ľahostajnosti. Všetky hmotné kvality nás pútajú k hmotnému svetu a ani jedna nevedie k oslobodeniu. Aj človek v kvalite dobra je podmienený. V sedemnástej kapitole boli opísané rôzne druhy uctievania ľuďmi podmienenými rôznymi kvalitami hmotnej prírody. Teraz chce Kṛṣṇa objasniť všetky druhy poznania, činov a konateľov podľa troch hmotných kvalít.